PHÚ NINH: Sẵn sàng cho Đại hội điểm

Những ngày này, không khí thi đua lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Phú Ninh rất sôi nổi và khẩn trương. Địa phương đang tích cực hoàn thành các khâu chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra vào các ngày 23, 24, 25 tháng 6 này.

Trước hết, phải nói rằng sự thành công tốt đẹp của Đại hội tại 58 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Phú Ninh thời gian qua chính tiền đề, động lực quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện được tổ chức từ ngày 23-25/6/2015 sắp đến trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, xây dựng huyện phát triển bền vững. Sự thành công của Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc đã thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, tiếp tục đổi mới để phát triển đi lên của toàn bộ Đảng bộ huyện. Ông Bùi Nguyên Bảo-Bí thư Đảng ủy xã Tam Lộc cho biết: Từ mọi khâu chuẩn bị, cho đến khâu tổ chức Đại hội đều được quán triệt, triển khai cụ thể, đúng quy trình. Thành công của Đại hội Đảng bộ xã Tam Lộc là tiền đề quan trọng, tạo khí thế trong cán bộ và nhân dân cùng quyết tâm ra sức thi đua lao động sản xuất thực hiện Nghị quyết mà Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Các kinh nghiệm sau đại hội các chi, đảng bộ là những bài học quan trọng để huyện nhà chỉ đạo quyết liệt cho công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015 -2020 của tỉnh. Từ việc đảm bảo cơ sở vật chất, các phương án bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội cũng được lên kế hoạch chi tiết. Công an huyện đã phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể tham gia công tác bảo vệ Đại hội. Thượng tá Lê Hữu Hoa-Trưởng Công an huyện Phú Ninh cho biết: Đơn vị đã phân công các lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình tại địa bàn; phát hiện ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá đại hội đảng các cấp của các thế lực thù địch, phản động. Công an huyện tiếp tục tăng cường và bảo vệ các mục tiêu trọng điểm trong thời gian diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ huyện, cũng như tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra đại hội.

Ngay sau khi được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2015 -2020, BTV Huyện ủy Phú Ninh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của T.Ư và Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các khâu trong công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này, nhiều công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được huyện hoàn tất. BTV Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng cá nhân. Trong đó, công tác nhân sự được huyện hết sức chú trọng, chỉ đạo một cách chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, dân chủ. Văn kiện trình Ðại hội Ðảng huyện được xây dựng với chủ đề Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng thành công nông thôn mới với 4 chương trình trọng tâm được đặt ra, nhằm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2015, đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức và năng lực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Để tạo không khí phấn khởi trong toàn huyện, công tác tuyên truyền được thực hiện từ rất sớm, bằng nhiều hình thức phong phú, trực quan, sinh động. Bên cạnh đó, huyện phát động phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân tích cực tham gia. Việc xây dựng văn kiện, nhân sự, và thực hiện các công trình chào mừng đại hội cũng đang được Phú Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ đạt được kết quả cao nhất. Trên cơ sở thành công từ Đại hội điểm này sẽ giúp Tỉnh ủy Quảng Nam rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo các Đảng bộ huyện, thị, thành phố và tương đương tổ chức tốt đại hội trong thời gian tiếp theo.

Nhất Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người