Phú Ninh, tổ chức thành công đại hội chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đảng bộ huyện Phú Ninh có 58 chi, Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 15 Đảng bộ (11 Đảng bộ xã, thị trấn, 4 Đảng bộ cơ quan) và 43 chi bộ. Tính đến ngày 15/5; 100% các chi, Đảng bộ trực thuộc huyện uỷ Phú Ninh đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đảm bảo đúng thời gian theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Công tác chuẩn bị

Để các chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức Đại hội đảm bảo, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn trên quan điểm quán triệt chặt chẽ Chỉ thị 36 ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 42 ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Chỉ thị số 31 ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh uỷ. Ban Thường vụ cũng đã ban hành kế hoạch số 91, ngày 17/9/2014 về triển khai Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020...

dh1

 Đ/c Huỳnh Kim Kính – PBTTT Huyện uỷ làm việc với Đảng bộ xã Tam Dân về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV.

Huyện uỷ cũng đã thành lập 25 tổ công tác và phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Huyện uỷ viên, lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng theo dõi, phụ trách, đứng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Để đảm bảo đại hội Đảng các cấp diễn ra an toàn và thành công, Huyện uỷ quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của đại hội, yêu cầu các cấp uỷ và toàn Đảng cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn quan điểm chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đồng thời chọn Đảng bộ xã Tam An tổ chức đại hội điểm theo quy định của Điều lệ Đảng và Đảng bộ xã Tam Phước thực hiện thí điểm Đại hội trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. Thống nhất chủ trương cho Đảng bộ bầuTam Dân, Tam Thái, Tam Đàn tổ chức Đại hội đại biểu theo tinh thần Chỉ thị 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị.

Trên tinh thần đó, các cấp uỷ cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án triển khai công việc liên quan chuẩn bị đại hội; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên cho cấp uỷ viên, cán bộ, đảng viên, các ban ngành đoàn thể. Tập trung cao điểm chuẩn bị các khâu, các bước đúng quy trình hướng dẫn, từ quy trình về nhân sự đến văn kiện trình đại hội, tạo được sự thống nhất cao trong Đảng và đại hội đã diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi, đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong chuẩn bị và tiến hành. Công tác tuyên truyền cũng được các chi, Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, kịp thời thông tin về đại hội đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; chú trọng tuyên truyền trực quan, xây dựng các phóng sự, phim tư liệu, cụm pa-nô, áp-phích, cờ, khẩu hiệu chào mừng. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trước, trong và sau đại hội; công tác trang trí hội trường, lễ tân - khánh tiết được chuẩn bị khá chu đáo...

Kết quả

Tính đến giữa tháng 5/2015, 58/58 chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo quy định Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và đã bầu 155 cấp uỷ viên; 04/11 Đảng bộ xã, thị trấn (Tam Lãnh, Tam Phước, Tam Thái, Tam Thành) bầu tối đa 15 cấp uỷ viên, tỷ lệ nữ trong ban chấp hành đạt cao như Tam Đàn (31%), Thị trấn Phú Thịnh (28,57%), Tam An (23%), Tam Vinh (23%). 100% Đảng bộ cơ sở thực hiện lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 tại đại hội, đa số các đồng chí Bí thư được giới thiệu đều có số phiếu cao. Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đa số được các đại hội bầu đủ số lượng đúng theo quyết định phân bổ đại biểu của Ban Thường vụ Huyện uỷ, đảm bảo theo nguyên tắc bầu cử, có tính cơ cấu hợp lý và có chất lượng.

dh2

 Đ/c Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ xã Tam An lần thứ XIII.

Trong tổng số 155 đ/c trúng cử vào cấp uỷ khoá mới của Đảng bộ các xã, thị trấn có 46 đ/c trúng cử vào Ban Thường vụ. 11 đ/c trúng cử vào Bí thư cấp uỷ khoá mới, trong đó, cơ cấu lần đầu 02 đồng chí, tỷ lệ 18%; tái cử 9 đồng chí, tỷ lệ 82%. 131 đ/c trong cấp uỷ tái cử, tỷ lệ 85%. Nữ 32 đồng chí, tỷ lệ 21%. Trẻ dưới 30 tuổi 22 đồng chí, tỷ lệ 14%. 100% cấp uỷ viên trúng cử đạt 3 chuẩn theo quy định.

Đối với Đảng bộ cơ quan, có 29 đ/c trúng cử vào cấp uỷ khoá mới, trong đó nữ 3 đồng chí, tỷ lệ 10,34%. Trẻ dưới 30 tuổi 04 đồng chí, tỷ lệ 13,79%. Đối với 43 chi bộ trực thuộc, có 14 chi bộ có chi uỷ, 16 Chi bộ có Bí thư và phó Bí thư, 13 chi bộ không có phó Bí thư. 40 chi bộ cấp trưởng giữ chức vụ bí thư chi bộ, tỷ lệ 93%.

dh3

Thị trấn Phú Thịnh đã tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

Với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ nhất là công tác nhân sự đã được các cấp uỷ chuẩn bị trong cả nhiệm kỳ, trong sắp xếp bố trí nhân sự trước đại hội; trong công tác đào tạo tạo nguồn quy hoạch cán bộ hằng năm và nhiệm kỳ đúng hướng dẫn, đảm bảo nguồn cán bộ kế thừa trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đại hội Đảng cấp cơ sở đã bầu được đội ngũ cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, số lượng.

Đại hội ở các, chi đảng bộ trực thuộc huyện uỷ thành công tốt đẹp sẽ góp phần quan trọng, là tiền đề để huyện Phú Ninh chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra thành công tốt đẹp, trong thời gian tới.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người