Đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 15/5/2015, Đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Cảnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, mẹ VNAH và 126 đảng viên đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ xã.

tamdan1

Toàn cảnh Đại hội

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XII đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành quả nổi bậc nhất là hơn 04 năm triển khai xây dựng xã nông thôn mới, Tam Đàn đạt 17/19 tiêu chí; kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng khá; Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 24.3 triệu đồng, tăng 13.3 triệu và gấp 2 lần so với năm 2010, vượt 2.3 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra. Nông nghiệp tăng bình quân 5.06%/năm với tổng giá trị trên 93 tỷ đồng; Giá trị Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm 19.6%; Thương mại – dịch vụ tăng trưởng cả về quy mô lẫn giá trị. Những năm qua, tranh thủ từ nhiều nguồn lực, địa phương đã tập trung xây dựng 42 hạng mục công trình với tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng. Đồng thời, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng, các chương trình y tế quốc gia thực hiện đạt kết quả với 94% hộ dân xây dựng 3 công trình vệ sinh, trên 95% hộ có hố xí hợp vệ sinh. Từ năm 2010 đến 2014, địa phương đã xây dựng mới và nâng cấp 68 nhà ở cho người có công, 44 nhà ở cho đối tượng xã hội; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93%, có 7/9 thôn, 8 tộc họ và 7/9 nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn. Công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương được thực hiện đảm bảo.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng thời với thực hiện tốt việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ cũng được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã bồi dưỡng kết nạp 55 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng, thành lập mới 1 chi bộ, nâng tổng số chi bộ trực thuộc là 16; Trường phó thôn kiêm thôn đội trưởng, công an viên, trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên đạt 98%. Đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn cơ bản chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng và số lượng, kế thừa và phát triển...

Phương hướng của Đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ anh hùng, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và vị trí địa lý thuận lợi để đẩy nhanh phát triển công nghiệp – xây dựng – thương mại dịch vụ, tạo đà chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tích cực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hoàn thành tiêu chí NTM trong năm 2015 và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong những năm tiếp theo. Theo đó, Đại hội đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như: hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu/năm. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm 5.000 tấn; Phấn đấu không còn hộ nghèo; giải quyết việc làm bình quân hằng năm trên 150 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 93%; hằng năm trên 93% số thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa; 100% cán bộ công chức xã đạt chuẩn; Bình quân hằng năm kết nạp trên 14 đảng viên mới; có 80% chi bộ trực thuộc đảng bộ đạt TSVM; Đảng bộ hằng năm đạt TSVM.

Đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã thống nhất kết quả bầu BCH Đảng bộ xã gồm 13 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ. Đồng chí Nguyễn Châu Ngọc đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng uỷ./.

Nhất Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người