Đại hội Đảng bộ xã Tam Dân lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020

Trong 2 ngày 24&25/4, Đại hội Đảng bộ xã Tam Dân lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Về dự phiên khai mạc Đại hội có đồng chí Huỳnh Kim Kính-PBT TT Huyện uỷ; đồng chí Đặng Bá Dự-PCT UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các phòng ban thuộc huyện và 117 đảng viên đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ xã.

tamdan1

Năm năm qua, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Dân lần thứ XIII (2010-2015), Đảng bộ và nhân dân xã Tam Dân không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế vốn có của địa phương. BCH Đảng bộ xã đã tập trung trí tuệ, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Với nguồn vốn huy động qua 4 năm xây dựng nông thôn mới trên 144 tỷ đồng, đến nay, Tam Dân đã đạt được 16/19 tiêu chí, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến cuối năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 24,8 triệu đồng. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá. Giá trị ngành Thương mại dịch vụ bình quân hằng năm đạt 104,3 tỷ đồng. Địa phương cũng tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng; tập trung chỉ đạo vận động nhân dân tự giác chấp hành tốt việc nhận đền bù, hiến đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm chỉ đạo, đến nay 4 trường (THCS, 2 Trường TH và MG) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có 2 trường được kiểm tra công nhận kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 3. Các hoạt động văn hóahoáăn nghệ và thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước được chuyển tải đến nhân dân, tạo không khí phân khởi trong nhân dân, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Chính sách an sinh xã hội luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện có kết quả, từ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,82% (giảm 6,4% so với năm 2010). Đảng uỷ xã cũng tập trung lãnh đạo khá toàn diện về công tác an ninh, quốc phòng. Xây dựng được 9 tổ tự quản về an ninh trật tự bước đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Công tác xây dựng đảng cũng được thường xuyên quan tâm. 5 năm qua, Đảng bộ xã Tam Dân đã thành lập mới 01 chi bộ Trường, và hiện Đảng bộ có 16 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Tam Dân cũng kết nạp mới 45 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 232 đảng viên, Đảng viên được phân công nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 85%, trong đó đảng viên được phân công giữ chức vụ ở thôn theo Chương trình hành động số 17 của Đảng uỷ đạt tỷ lệ 76,85%.(83/108)...

tamdan2

Toàn cảnh Đại hội

Với phương châm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm với tình hình mới, xây dựng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể vững mạnh, đổi mới công tác Dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua xây dựng Tam Dân phát triển nhanh và bền vững. Đại hội Đảng bộ xã Tam Dân lần thứ XIV đề ra nhiều mục tiêu chủ yếu, đó là hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Hằng năm giải quyết việc làm mới cho 200 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%; Kết nạp đảng viên mới hằng năm 11 đảng viên trở lên; Bình quân hằng năm có trên 75% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ giữ vững TSVM...

tamdan3

BCH Đảng bộ xã Tam Dân khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 14 đồng chí (khuyết 01); đồng chí Huỳnh Ngọc Bình tái đắc cử Bí thư và bầu 15 đồng chí trong Đoàn Đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XX./.

Nhất Linh-Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người