Đại hội Chi Bộ Ban tuyên giáo lần thứ III

Chiều 25.4, Chi bộ Ban tuyên giáo tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 -2020. Đến dự có đồng chí Đặng Vân, UVTV, Trưởng Ban dân vận Huyện uỷ, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, thành viên Tổ công tác đứng điểm chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ BTG lãnh đạo cơ quan và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu Huyện uỷ trên lĩnh vực công tác tuyên truyền, nội dung bám sát chủ trương, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tiễn của huyện. Đồng thời tham mưu Huyện uỷ tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đảm bảo số lượng, chất lượng. Công tác triển khai, quán triệt NQ, bồi dưỡng chính trị được đổi mới về nội dung và phương pháp, chất lượng được nâng lên. Bên cạnh đó, BTG đã tham mưu Huyện uỷ ban hành tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1030 -1975; sưu tầm và tổ chức hội thảo Ao lầy – Kỳ Thịnh; xuất bản tập san Phú Ninh đất và người (tập 4), tư liệu lịch sử về sự kiện đấu tranh Chiên Đàn, ngã ba An Lâu và Chứng tích Khánh Thọ, tiến hành thẩm định lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn. Đến nay, có 5 xã hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 -1975, tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã còn lại hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ xã trong năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động chi bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung, chất lượng sinh hoạt luôn được đổi mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện NQ TW 4 " một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay" được chú trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác phân công quản lý đảng viên gắn với kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đã thống nhất thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng tiếp tục tham mưu Huyện uỷ tuyển dụng sinh viên đại học chính quy về phụ trách công tác tuyên giáo tại các xã, thị trấn; hoàn thành biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975 – 2015. Phấn đấu hằng năm 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu đồng chí Huỳnh Xuân Chính giữ chức danh Bí thư Chi bộ khoá III, nhiệm kỳ 2015 -2020; bầu đại biều dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX gồm 1 đồng chí chính thức và 01 dự khuyết.

Đỗ Văn Luật

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người