Đại hội Đảng bộ xã Tam Lộc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 23/4/2015, Đại hội Đảng bộ xã Tam Lộc lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Về dự ĐH có đồng chí Bùi Võ Quảng-PBT Huyện ủy; đồng chí Đặng Bá Dự-PCT UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Dõng-CT UBMTTQVN huyện, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các xã Tam An, Tam Phước và 139 đảng viên đại diện cho đảng viên toàn Đảng bộ xã Tam Lộc.

tamloc1

Văn nghệ chào mừng

5 năm qua, đồng thời với tập trung xây dựng xã NTM đạt 14/19 tiêu chí, đến nay, thu nhập bình quân đầu người của địa phương tăng trên 1,6 lần so với năm 2010. Cơ sở hạ tầng khu trung tâm xã Tam Lộc từng bước được đầu tư xây dựng. Địa phương tiếp tục đầu tư thực hiện tầng hóa, kiên cố hóa trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân và phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm. Mỗi năm có trên 6.000 lượt người tham gia khám, chữa bệnh tại trạm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, nội dung hoạt động phong phú, đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia và cổ vũ phong trào. Trong những năm qua, Tam Lộc cũng tích cực thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thông qua các chương trình lồng ghép đã giải quyết việc làm cho 547 lao động, giới thiệu đưa đi xuất khẩu lao động 87 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo 41,2%. Trên lĩnh vực an ninh chính trị, lực lượng dân quân được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đạt 0,9% trên tổng số dân, tình hình ANCT-TTATXH cơ bản được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, việc phân công đảng viên giữ các chức danh ở thôn theo Chương trình hành dộng số 21 của Huyện ủy đã đạt được những kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ qua, Tam Lộc đã thành lập mới 1 chi bộ, tổng số chi bộ có chi ủy đến nay đạt 12/14. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đi vào nề nếp, từng bước được đổi mới, vai trò lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được tăng cường, dân chủ được mở rộng, tạo được sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm chính trị cao trong triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.

tamloc2

tamloc3

 Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào năm 2017, trên cơ sở khai thác, phát huy tốt nhất mọi nguồn lực, tiềm năng và ứng dụng hợp lý các tiến bộ khoa học- kỹ thuật, nhiệm kỳ XVI, ĐH Đảng bộ xã Tam Lộc đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể như hàng năm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu đạt19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2017; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng/năm. Hằng năm giải quyết việc làm mới cho 100 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào năm 2016. Mỗi năm phát triển ít nhất 13 đảng viên mới. Tỷ lệ chi bộ đạt danh hiệu TSVM hằng năm đạt 70% trở lên. Hàng năm Đảng bộ được công nhận TSVM...

ĐH Đảng bộ xã Tam Lộc lần thứ XVI cũng đã bầu BCH Đảng bộ xã khóa mới gồm 14 đồng chí, đồng chí Bùi Nguyên Bảo được bầu giữ chức Bí thư và bầu đoàn đại biểu dự ĐH Đảng bộ huyện sắp đến gồm 10 đồng chí.

Nhất Linh-Quốc Vương

Tin mới

Các tin khác