Đảng bộ xã Tam Thành tổ chức ĐH lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong 2 ngày 16&17/4/2015, Đảng bộ xã Tam Thành đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 5 năm đến (2015-2020), Đảng bộ và nhân dân xã Tam Thành tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Thành lần thứ XIII vừa được thống nhất thông qua. Cụ thể, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới; Phát triển nông nghiệp một cách toàn diện; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng /người/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66%; Đến 2020 không còn hộ nghèo. Hàng năm có ít nhất 09/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 95% hộ gia đình đạt tiêu chí văn hóa. Kết nạp 60 đảng viên mới. Hàng năm có trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. ...

tamthanh1

Toàn cảnh đại hội

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Võ Văn Chơn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã; bầu 12 đồng chí dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ và nhân dân xã Tam Thành đã phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII đạt những kết quả quan trọng. Địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận, về đích trước 01 năm so với kế hoạch của Đề án và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Thành nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Đến nay, cơ cấu kinh tế giữa các ngành nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ là 48,5% - 33,7%; - 17,8%; hoàn thành các quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sản xuất nông nghiệp, quy hoạch dân cư, quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trên lĩnh vực Văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên; các chương trình phổ cập giáo dục từ bậc học mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường được chuẩn hoá 100%. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã được quan tâm lãnh đạo thực hiện; tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 93,46%, và có 8/10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. 91,48% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,26%; Chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công cách mạng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được quan tâm, hiện nay 10 tổ tự quản về an ninh trật tự đang đi vào hoạt động.

tamthanh2

Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Tam Thành đã kết nạp 48 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ hiện có 144 đồng chí. Thành lập mới 01 chi bộ, 12 chi uỷ (trong đó 10/10 chi bộ thôn có chi uỷ). Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác quản lý, giáo dục đảng viên được quan tâm, việc phân công giao nhiệm vụ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, nghiêm túc; hàng năm đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ trên 80%, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh bình quân hàng năm trên 75%; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền....

Nhất Linh-Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người