ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TAM THÁI LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2015-2020

Tam Thái vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 để bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khoá XXI,  Bầu đoàn ĐB dự ĐH Đảng bộ huyện lần thứ XX gồm 14 đồng chí.

Năm năm qua, kể từ sau Đại hội lần thứ XX (2010-2015) của Đảng bộ xã đến nay, Đảng bộ xã Tam Thái đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương Nghị quyết của cấp trên và của Đảng bộ xã đạt những kết quả quan trọng, tạo ra sự chuyển biến mới trên một số lĩnh vực. Tính đến cuối năm 2014, với sự hỗ trợ của cấp trên và sự tích cực huy động các nguồn lực và nhất là phát huy nội lực trong nhân dân, Tam Thái đã xây dựng được 16/19 tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia và phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí vào cuối năm 2015. Từ đó, diện mạo nông thôn mới của xã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

tamthai1

Hiện nay, tổng giá trị sản xuất hằng năm của Tam Thái tăng bình quân tăng 10,3%. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2014 đạt 23,5 triệu đồng/ người/ năm. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất cây lúa hằng năm đều tăng (từ 50,4 tạ/ha năm 2010 lên 58,2 tạ/ha năm 2014). Đảng bộ xã cũng đã lãnh đạo thực hiện công tác dồn điền đổi thửa tại các thôn trên địa bàn với tổng diện tích 103ha/152ha, đạt 70% kế hoạch. Phong trào phát triển kinh tế vườn - cải tạo vườn tạp được chú trọng và phát triển; trong 5 năm qua, xã nhà đã cải tạo được 620 vườn, trong đó có 310 vườn mang lại hiệu quả kinh tế cao; có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm có hiệu quả, trong đó 21 gia trại có thu nhập cao, hằng năm giải quyết trên 150 lao động tại địa phương. Hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá, ngoài các dịch vụ buôn bán lẻ tại khu vực chợ Khánh Thọ, dọc tuyến đường QL 40B và các dịch vụ ôtô tải, các ngành mộc, nề, xay xát có bước phát triển đáng kể.

tamthai3

Cũng trong nhiệm kỳ qua, địa phương đã đầu tư nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường quốc lộ 40B và các công trình dân sinh khác phục vụ nhu cầu cấp thiết của nhân dân. Công tác giáo dục – đào tạo được tập trung chỉ đạo, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên đồng đều ở các cấp học, đến nay 3 trường trên địa bàn Tam Thái đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (đạt 100% Nghị quyết đề ra) và đang tiến hành hoàn chỉnh các hạng mục để phấn đấu công nhận lại sau 5 năm. Phong trào VHVN – TDTT có chuyển biến mới, được phát động rộng khắp, nhân dân hưởng ứng tích cực, và hiện có trên 30% hộ gia đình tham gia tập luyện thể dục thường xuyên; hệ thống truyền thanh được đầu tư mở rộng. Tam Thái cũng giải quyết kịp thời các chế độ cho đối tượng chính sách; thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Cùng với đó, BCH Đảng bộ xã Tam Thái đã xác định rõ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt của toàn Đảng bộ.  Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đến nay toàn Đảng bộ có 11/13 Chi bộ trực thuộc có Chi uỷ, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, c đến nay 100% Ban chấp hành đạt 3 chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 40%; đội ngũ cán bộ, công chức đạt 3 chuẩn 80%, trên chuẩn 55%.

Phương châm của ĐH Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng thành công xã NTM ; Đại hội đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu như đến cuối nhiệm kỳ, cơ cấu kinh tế: NN: 19%; CN,TTCN, XD: 44%; TMDV: 37%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44.5 triệu đồng/người /năm; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo trừ các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 3%. Tỷ lệ gia đình đạt văn hoá đạt trên 95%,phấn đấu 100% thôn đạt thôn văn hoá; 100% cán bộ, công chức xã đạt 03 chuẩn, trong đó có trên 80% cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học.Bình quân hằng năm kết nạp 13 đảng viên mới, trên 75 % Chi bộ Đảng đạt Trong sạch vững mạnh; xây dựng Đảng bộ đạt "trong sạch vững mạnh".

Nhất Linh-Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người