Một số kinh nghiệm rút ra từ Đại hội Đảng bộ xã Tam An

 Trong 2 ngày (10 & 11-3), Đảng bộ xã Tam An (huyện Phú Ninh) tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đơn vị được tỉnh, huyện Phú Ninh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh, qua đó rút kinh nghiệm để chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Qua 2 ngày làm việc (phiên trù bị và phiên chính thức), Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Ninh đúc kết một số kinh nghiệm như sau:

1. Việc chuẩn bị báo cáo chính trị phải chú trọng xây dựng đề cương chi tiết, trong quá trình triển khai thu thập số liệu phải bám sát nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá sát đúng quá trình thực hiện; trong việc đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ đến phải nắm chắc dự báo tình hình thời gian đến, chủ trương, định hướng của cấp trên và tình hình thực tế của địa phương để đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp tiên tiến, phù hợp và có tính khả thi cao.

2. Việc chuẩn bị dự thảo Nghị quyết đại hội phải được tiến hành sớm, kỹ và bám sát đề cương hướng dẫn của cấp trên; đặc biệt phần chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ đến phải bám sát dự thảo báo cáo chính trị trình tại đại hội. Nội dung nghị quyết cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện đầy đủ các nội dung chính của đại hội.

3. Tổ chức hội nghị góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện của cấp trên thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên; chú ý thời gian tổ chức góp ý phải được tiến hành sớm so với thời gian tổ chức đại hội và gửi tài liệu trước để đại biểu có thời gian nghiên cứu tham gia góp ý có chất lượng; cử cán bộ có trình độ, năng lực và khả năng tổng hợp làm thư ký tổng hợp ý kiến.

4. Quá trình chuẩn bị nhân sự trình đại hội phải đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy trình theo quy định của cấp trên; chú ý nhân sự chuẩn bị trình đại hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, có cơ cấu hợp lý theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt việc sắp xếp nhân sự trước đại hội.

daihoi

5. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú ý, tuyên truyền trực quan tại các trục đường chính, khu vực tổ chức đại hội; hội trường nơi diễn ra đại hội phải được trang trí trang nghiêm, nội dung tuyên truyền phải bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

6. Xây dựng đầy đủ chương trình, kịch bản đại hội, phân công nhiệm vụ điều hành rõ ràng, từng đồng chí Đoàn Chủ tịch phải bám vào kịch bản chung để điều hành. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch đoàn phải linh động, chú ý theo dõi nội dung, thời gian từng phần trình bày của thành viên đoàn theo kịch bản để có thể điều chỉnh chương trình cho phù hợp, đảm bảo sự chuyển tiếp có sự thống nhất, tránh sai sót, gián đoạn.

Kịch bản phiên đại hội chính thức phải được xây dựng đầy đủ từ nghi thức khai mạc, chào cờ đến thực hiện các nội dung và được thông qua phiên đại hội trù bị. Ngoài kịch bản điều hành chung, từng đồng chí thành viên đoàn chủ tịch phải có kịch bản điều hành chi tiết riêng; chú ý xây dựng kịch bản các nội dung bầu cử với nhiều phương án có thể xảy ra một cách cụ thể, chặt chẽ để điều hành bầu đạt kết quả.

Người điều hành công tác tổ chức lễ phải nghiêm túc, giới thiệu rõ ràng, đầy đủ, các nội dung theo kịch bản được phân công, nhất là công tác ổn định vị trí, giới thiệu và mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký phải tách bạch, không giới thiệu và mời chung.

7. Nội dung kịch bản đại hội được cấp phát đầy đủ cho các bộ phận liên quan và được quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên từng bộ phận biết để tổ chức thực hiện đạt kết quả, kể cả những bộ nhận như phục vụ hoa, quà, đội trống,... Sau phiên đại hội trù bị, Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và các bộ phận liên quan cần họp rút kinh nghiệm sửa chữa, khắc phục để phục vụ tốt cho phiên đại hội chính thức.

8. Trước khi diễn ra đại hội, cần phải nắm chắc tình hình đảng viên dự đại hội (đối với đại hội đại biểu cần nắm chắc số lượng đại biểu dự đại hội) để chủ động chuẩn bị báo cáo tình hình đảng viên (báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu) dự đại hội sát, đúng; trong đại hội phải nắm chắc số lượng đảng viên chính thức (kể cả đảng viên được miễn công công tác, miễn sinh hoạt, đảng viên đi làm ăn xa) và đảng viên dự bị để phục vụ cho công tác bầu cử.

9. Họp các bí thư chi bộ để quán triệt và phổ biến các nội dung liên quan về đại hội như: bí thư chi bộ phải quản lý đảng viên trong chi bộ, nếu có trường hợp gì phải báo cáo ngay cho Ban Tổ chức đại hội; về hát Quốc ca, Quốc tế ca; về giờ giấc; mang thẻ đảng viên để biểu quyết, đảng viên phải đem theo bút để ghi chép và bầu cử; đảng viên dự bị không được biểu quyết và bỏ phiếu...

10. Tập huấn những đồng chí dự kiến giới thiệu vào Ban kiểm phiếu; chuẩn bị đầy đủ các loại phiếu bầu, phiếu giới thiệu, biên bản kiểm các loại phiếu...

11. Trong phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành khoá mới cần phải chuẩn bị đầy đủ các đề án bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, đồng thời xây dựng chương trình, kịch bản cụ thể và bám sát kịch bản để điều hành hội nghị đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của cấp trên; chuẩn bị nội dung công văn triệu tập kỳ họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành khoá mới, dự kiến cử chủ toạ, thư ký kỳ họp và các loại phiếu bầu, biên bản kiểm phiếu kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ.

Ngọc Lâm

Tin mới

Các tin khác