Khối xã

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An - Fax:3.849.072                        

Đảng ủy

3.849. 019

UBND

3.849.072

Nguyễn Ngọc Tịnh

Bí thư-CT.HĐND

0982.100.057

Huỳnh Tuấn Nhật

CT.UBND

0913.661.544

Võ Thy Mô

PCT.UBND

02

Tam Dân - Fax:3.855.067

Đảng uỷ xã

3.855 .063

HĐND xã

3.958.133

UBND xã

3.855.067

UBMTTQVN

3.958.134

Huỳnh Ngọc Bình

BT CT.HĐND

3.855.063

0978.166.998

Nguyễn Ngọc Trung

Chủ tịch UBND

01238990799

Nguyễn Dân

PCT.HĐND

3.855.063

0905.061.922

Ngô Đình Hoá

PCT.UBND

3.855 .067

01642.888.239

Lê Thành Nhơn

PCT.UBND

3.855.067

01683.305.579

Nguyễn Văn Cao

CTUBMT

3.855.063

01668.671.970

03

Tam Đại - Fax: 3.856.101

Đảng uỷ xã

3.856.100

UBND xã

3.856.101

UBMT xã

2.219.625

Phan Đình Quế

 Bí thư, Chủ tịch HĐND

3.856.100

0905.978.041

Phan Văn Tiên

CT.UBND

3.856.101

0977464595

Nguyễn Văn Vương

PCT.UBND

0905.409.633

04

Tam Đàn - Fax: 3.847.487

Đảng uỷ xã

3.847. 351

UBND xã

3.847.487

Nguyễn Đình Dũng

BT-CTHĐND

3.847.351

01653.905.840

Hồ Văn Trị

Phó bí thư

3.847.577

0914.437.116

Nguyễn Thị Lệ Lài

Chủ tịch UBND

0914382244

Mai Miên

PBT

3.847.351

01699.018.407

Phan Văn Cường

PCT.HĐND

3.847.487

0935.265.763

Lê Văn Bình

PCT.UBND

0935304220

05

Tam Lãnh

Đảng uỷ xã

3.890.237

UBND xã

3.890.080

UBMTTQVN

3.601.007

Nguyễn Tấn Hòa

Bí thư, Chủ tịch HĐND

3.890.237

0975.874.229

Bùi Quang Minh

PBT thường trực

3.890.080

0977.349.173

Nguyễn Thế Vinh

Chủ tịch UBND

3.890.080

0905.729.202

Võ Ngọc Quang

PCT.HĐND

0977.029.110

Huỳnh Văn Thanh

CTUBMT

3.601.007

0979.497.522

06

Tam Lộc - Fax:3.889.898

Đảng uỷ xã

3.889.326

UBND xã

3.889.898

Vương Đình Trung

Bí thư Đảng uỷ- CT.HĐND

3.889.890

0905.217.464

Lê Văn Tình

Chủ tịch UBND

0905.084.810

Phan Văn Tiến

PCT UBND

Trần Văn Sửu

CT.UBMT

01223.535.031

07

Tam Phước - Fax:3.889.788                              

Đảng ủy xã

6.273.371

UBND xã

3.889.535

Trần Thị Phương

Bí thư, CT HĐND

6.273.371

01695.102.462

Vũ Thạch Anh

Chủ tịch UBND

3.889.535

Nguyễn Minh Hùng

PCT UBND

3.889.535

08

Tam Thái – Fax: 3.855 .068

Đảng uỷ xã

3.856 .791

UBND xã

3.855.068;3.856.113

Lê Hồng Quân

Bí thư -  Chủ tịch UBND

3.856.113

Phan Văn Ân

PBT Đảng ủy

3.856.791

01677.701.909

Phan Văn Phẩm

PCT.UBND

3.855.068

Đỗ Lượng

PCT HĐND

3.856.791

01686.652.559

Ninh Đình Tâm

CTUBMT

3.856.791

01225.558.229

09

Tam Thành - Fax:3.889.105

Đảng uỷ

2.219.688

UBND

3.889.105

UBMTTQVN

6.520.267

Võ Văn Chơn

BT Đảng ủy- CT HĐND

0988.336.372

Võ Ngọc Đức

PBT Đảng ủy

6.532.238

0905.233.506

Lê Văn Chương

Chủ tịch.UBND

0936.137.026

Phạm Đình Khẩn

PCT HĐND

2.219.688

01657.458.067

Võ Trọng Kim

CTUBMT

6.520.267

10

Tam Vinh

Văn phòng UBND

3.890.414

Fax: 3.890.414

Văn phòng Đảng ủy

3.890.415

Đỗ Luật

Bí Thư; Chủ tịch UBND

0972522030

01224453622

Nguyễn Minh Châu

Phó Bí thư Đảng uỷ.CT HĐND

0905.914.378

Đỗ Tân

Phó Chủ tịch HĐND

3.890.417

0974.992.023

Nguyễn Văn Phú

PCT UBND

3.890.666

0981953208

Trần Thị Cường

PCT UBND

11

UBND Thị Trấn Phú Thịnh

Đảng ủy

3.890.814

HĐND-UBND

3.890.852

UBMTTQVN

3.890.584

Trần Thị Thu Sang

Bí Thư

3.890.852

01683691466

Nguyễn Văn Tịa

Chủ tịch UBND

3.890.814

0976.929.126

Trương Văn Mỹ

 PCT HĐND

0905.741.051

Đoàn Văn Đồng

PCT UBND

01238990401

Đặng Ngọc Mai

CTUBMT

3.890.584

01229.527.774

Bình luận   

 
0 #1 bảo vệ Chủ nhật-08-13 20:20
đang cần liên hệ một số người để giải đáp yêu cầu thank bạn
Trích dẫn
 

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người