Khối xã

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An -

Bộ máy tổ chức cấp huyện

 Họ và tên

 Đơn vị

  Chức vụ  

  Điện thoại cơ quan  

  Điện thoại di động  

Bản đồ Huyện Phú Ninh


Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người