Đại hội Đảng bộ xã Tam Lãnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 11 và 12/6, Đảng bộ xã Tam Lãnh tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Tổ công tác đứng điểm chỉ đạo Đại hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân xã Tam Lãnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến thời điểm này, kinh tế xã nhà có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 5,3%/năm, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; Thu nhập bình quân đầu người ước cuối năm 2020 đạt trên 40 triệu đồng/người/năm, tăng 14 triệu đồng/người/năm so với năm 2015. Địa phương không còn hộ nghèo (trừ hộ BTXH), cận nghèo còn 14 hộ, tỷ lệ 0,8%... Phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới, với tổng giá trị toàn ngành đạt 121,6 tỷ đồng; thế mạnh địa phương về đầu tư nuôi heo rừng lai, dê, dúi đem lại hiệu quả kinh tế cao; trồng rừng thu nhập từ 54 triệu đồng/ha (năm 2015) lên 85 triệu đồng/ha; đến nay có 21 gia trại, 04 trang trại, trong đó 02 trang trại lâm nghiệp, 02 trang trại chăn nuôi tổng hợp, hằng năm thu nhập từ kinh tế gia trại, trang trại khoản 4 đến 4,5 tỷ đồng...

tamlanh

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Tam Lãnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tam Lãnh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. BCH Đảng bộ xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, quyết tâm duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và đạt chuẩn 02 KDC NTM kiểu mẫu; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ đặt ra một số mục tiêu, tốc độ tăng trưởng hằng năm: Nông nghiệp 5,4%, Công nghiệp xây dựng tăng 3,6%, TM – DV tăng 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/người/năm. Trường mẫu giáo Hoa Mai duy trì đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm, phấn đấu 1 trường đạt chuẩn mức 2, duy trì phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi. Lao động có việc làm trên 96%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75%. Duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Hằng năm, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, phấn đấu 100% số thôn được công nhận thôn văn hóa; ra mắt 2 tộc họ văn hóa, duy trì xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; cơ quan, trường học đạt chuẩn văn hóa. Không còn hộ nghèo (trừ hộ BTXH), giảm tỉ lệ hộ cận nghèo còn dưới 0,5%. Hằng năm, xây dựng xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng và an ninh; giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ phát triển 30 đảng viên, 100% chi bộ hằng năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Lãnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết thúc Đại hội Ban chấp hành khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp BCH lần thứ nhất bầu các chức danh, đồng chí Nguyễn Tấn Hòa tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Tam Lãnh nhiệm kỳ 2020-2025./.

Quốc Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người