Khai mạc kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2019

Ngày 24/12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI khai mạc kỳ họp thứ 13, kỳ họp cuối năm. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Nguyễn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh.

Kính thưa các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy!

Kính thưa các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu HĐND huyện!

Thay mặt HĐND huyện xin nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời đến dự kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện khóa XI. Xin trân trọng gửi đến quý vị lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Năm 2019, với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn huyện, chúng ta đã vượt qua những khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong năm; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng đạt được nhiều kết quả tích cực: hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra đều đạt và vượt; giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; thu phát sinh kinh tế tăng so với tỉnh và huyện giao; công tác giải quyết các tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện được tập trung triển khai thực hiện; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được triển khai thực hiện tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoàn thành việc sắp xếp thôn, khối phố... tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi đó thì KT-XH của huyện vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định như: việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM các ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, có biểu hiện hài lòng với kết quả đạt được; đến nay mới chỉ đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM, 04/10 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM; chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, an ninh nông thôn còn có những vấn đề phức tạp, một số ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri chậm giải quyết; trong năm phát sinh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện, tuy được tập trung xử lý nhưng tác động không nhỏ đến đời sống nhân dân, tác động đến kinh tế ngành chăn nuôi của huyện; việc giải quyết các tồn tại, nổi cộm theo KL số 19-KL/HU ngày 22/4/2019 của BTV Huyện ủy chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

anh67

Ông Nguyễn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bước sang năm 2020, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Do vậy, chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức để tạo ra bước phát triển mới cho huyện nhà. Nhiệm vụ chính trị trọng tâm là ban hành kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững giai đoạn 2021-2025; tập trung những nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các hoạt động văn hóa – xã hội đi vào chiều sâu và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc theo kết luận của Huyện ủy, tạo sự đồng thuận cao trong tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại kỳ họp này các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019; phân tích rõ nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực cụ thể; trên cơ sở đó, xem xét thông qua mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 theo hướng phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, tháo gỡ những khó khăn, bất cập, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Kỳ họp, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách địa phương năm 2019, đồng thời quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và xem xét báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/2000 cụm công nghiệp Phú Mỹ, thu hút xúc tiến đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Kỳ họp xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019, chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020, kiểm điểm hoạt động của Thường trực HĐND huyện và UBND huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; báo cáo của Viện kiểm sát, của Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự huyện và thông báo của UBMTTQVN huyện. Trên cơ sở các báo cáo của các cơ quan, đơn vị và qua đó HĐND tập trung đánh giá những điểm mạnh, phân tích những tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Với những nội dung rất quan trọng của kỳ họp, tôi đề nghị các đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng, tạo sự thống nhất cao trong việc xây dựng các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp lần này. Đề nghị UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban liên quan chuẩn bị tốt việc nghiên cứu giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu quan tâm thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, đáp ứng mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Với ý nghĩa đó, thay mặt chủ toạ kỳ họp, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp lần thứ 13, HĐND huyện khoá XI.

Xin cảm ơn các đồng chí và quý vị.

Tin mới

Các tin khác