Phú Ninh - Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 – 2017

Sáng ngày 19/10, huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2017 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2020. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Thận - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội nông dân huyện, ông Võ Thanh Anh – Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn huyện chủ trì hội nghị; tham dự còn có lãnh đạo các ban, ngành, hội đoàn thể huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng 75 đại biểu là các hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn huyện.

toancanh

Toàn cảnh Hội nghị

Qua 4 năm thực hiện, toàn huyện đã có 5.281 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp Trung ương 11 hộ, cấp tỉnh 161 hộ, cấp huyện 950 hộ, cấp xã 4.159 hộ. Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp cho 2.500 hội viên được vay vốn phát triển sản xuất, mở rộng quy mô và phát triển kinh tế hộ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trên địa bàn huyện. Qua đó, đã giúp hàng trăm hộ nông dân vươn lên làm giàu chính đáng góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32,5 triệu đồng/người/năm, tăng 5,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2014. Cũng từ phong trào, đã giúp hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững vươn lên và làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện đến năm 2016 còn 3.16%; hộ cận nghèo giảm còn 3.18%.

athanhct

Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh -Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào NDSXKD

Phát huy kết quả đã đạt được, giai đoạn 2017 - 2020, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu hàng năm có trên 65% số hộ nông dân trở lên đăng ký và có từ 67% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến năm 2020, tỷ lệ bình quân hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương đạt 5%, cấp tỉnh đạt 10%, cấp huyện đạt 25% và cấp cơ sở đạt 60%; mỗi xã, thị trấn có ít nhất 3 mô hình kinh tế về liên kết hợp tác của các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi có hiệu quả do Hội Nông dân tổ chức vận động thực hiện.

chutuan

Ông Nguyễn Hữu Tuấn -Chủ tich Hội ND huyện trao giấy khen cho 1 tập thể và 17 các nhân có thành tích trong Phong trào NDSXKDG

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thận – Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen ngợi thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi mà cán bộ, hội viên và nông dân đạt được trong thời gian qua. Hội Nông dân các cấp phát huy tốt vai trò là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào của nông dân; tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, hội viên và nông dân, hướng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi vào việc nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của phong trào. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng được hình mẫu người Nông dân gắn với Nông thôn mới; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân có thêm việc làm, nâng cao năng suất lao động; Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thông tin sản xuất và tìm kiếm, kết nối thị trường bao tiêu sản phẩm cho nông dân...

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 03 cá nhân; Hội nông dân huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2014 - 2017; đồng thời trao Giấy công nhận cho 950 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện giai đoạn 2014 - 2017./.

Q. Vương

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người