Tập huấn về công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Chiều ngày 20.6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản huyện Phú Ninh tổ chức tập huấn về công tác điều tra cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc và điều tra viên của 11 xã, thị trấn.

thnn

Toàn cảnh lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức trong hai ngày (ngày 20,21.6), qua đó cán bộ Chi Cục Thống kê huyện Phú Ninh triển khai phương án tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản; hướng dẫn cách ghi phiếu theo biểu mẫu; hướng dẫn cách thu thập thông tin về thực trạng nền sản xuất khu vực nông nghiệp, thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; vệ sinh môi trường nông thôn; tổ hợp tác và làng nghề; cách thu thập thông tin về điều kiện sống của cư dân nông thôn; khả năng tiếp cận tín dụng; vấn đề đào tạo nghề và nhu cầu chuyển đổi, đào tạo nghề nghiệp của lao động nông thôn. Đồng thời hướng dẫn một số phương pháp như: phỏng vấn trực tiếp đối tượng tại hộ gia đình, tại trang trại; cách thu thập thông tin gián tiếp thông qua các đơn vị điều tra. Cuộc tổng điều tra sẽ được tiến hành từ ngày 01/7 đến 31/7/2016.

Q. Vương- N. Linh

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người