Gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

Sáng ngày 18/11, huyện Phú Ninh long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 2015). Đến dự về lãnh đạo có đồng chí Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Huyện Phú Ninh có các đồng chí: Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện ủy; Huỳnh Kim Kính – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy; đ/c Nguyễn Văn Dõng – UVTV, Chủ tịch UB MTTQVN huyện; Lê Văn Ninh – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN huyện khóa VII; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận huyện qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn.

mattran1

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Diễn văn kỷ niệm đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Cách đây vừa tròn 85 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Sự ra đời của tổ chức này khẳng định: Đảng ta và Bác Hồ kính yêu luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, coi đó là đường lối chiến lược cơ bản, là nguồn sức mạnh, là động lực to lớn để đưa cách mạng nước ta đến thắng lợi. Từ ngày thành lập, trong mỗi giai đoạn cách mạng, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau. Song dù dưới hình thức, tên gọi nào, Mặt trận vẫn luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình: đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của cách mạng, của Ðảng, của dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, lực lượng hùng hậu để thực hiện thắng lợi trọn vẹn các mục tiêu của cách mạng.

mattran2

Đồng chí Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng với chặng đường lịch sử vẻ vang 85 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Ninh được trưởng thành, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả là phát huy khối đại đoàn kết của nhân dân trong huyện dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các địa danh như: Miếu Trắng, Chiên Đàn, ngã ba An Lâu, Rừng cấm Khánh Thọ...và nhiều nơi trên địa bàn huyện với những chiến công vang dội, nhiều địa danh đi vào lịch sử như: Chóp Chài, Cẩm Khê, Chồi Sũng, Ao Lầy, Chà Vu, Núi Vũ, Quán Rường... là minh chứng hùng hồn cho tinh thần đoàn kết, ý chí quật khởi của Đảng bộ và nhân dân Phú Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Cảnh – Bí thư Huyện ủy biểu dương những cố gắng và thành tích của MTTQ các cấp cùng các đoàn thể thành viên trong huyện đã đạt được trong những năm qua. Để thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao trong thời gian đến, đồng chí đề nghị Mặt trận TQVN và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, là tiếp tục tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, đoàn, hội viên và nhân dân về những nội dung trọng tâm, cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện đạt kết quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh, gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do Trung ương Mặt trận TQVN phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể phải hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, bám sát các nhiệm vụ kinh tế-xã hội và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương...

mattran3

Đ/c Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Tại đây, đồng chí Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc' cho 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vạn Trung

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người