Tam An – xứng danh xã kiểu mẫu

Sau cách mạng tháng 8-1945, các chi bộ Đảng ở xã Tam An lần lượt được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong những năm xây dựng quê hương, quân và dân xã Tam An luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng và luôn trở thành xã kiểu mẫu.

Theo tư liệu lịch sử đấu tranh cách mạng của xã Tam An, tháng 5-1946, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Bí thư Huyện ủy Tam Kỳ về các làng (xã nhỏ) Mỹ Phước, Xuân Mỹ, Chiên Đàn thuộc xã Tam An tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng cảm tình đảng cho một số quần chúng ưu tú để tiến tới thành lập chi bộ Đảng ở Tam An. Kết quả, từ tháng 5 đến tháng 12 năm 1946, lần lượt 3 chi bộ được thành lập, đó là Chi bộ Xuân Mỹ (mật danh Lý Ninh) thành lập ngày 26-5-1946; Chi bộ Mỹ Phước (Phan Thanh), thành lập ngày 29-5-1946 và Chi bộ Chiên Đàn (Nguyễn Hiệu), thành lập ngày 01-12-1946. Sự ra đời các chi bộ Xuân Mỹ, Mỹ Phước, Chiên Đàn đã đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các xã thuộc Tam An.

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhằm kịp thời chi viện cho các chiến trường, chính quyền và các đoàn thể ở các xã Mỹ Phước, Xuân Mỹ và Chiên Đàn đã tích cực thực hiện nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến, tổ chức mitting kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ. Kết quả, gần 100 thanh niên các xã hăng hái lên đường, tình nguyện tham gia bộ đội. Cũng trong thời gian này, mỗi xã đã thành lập được một trung đội du kích. Ông Hồ Văn Lang, lúc đó làm Trung đội trưởng xã Chiên Đàn, còn nhớ như in sự kiện này, ông kể: "Lễ tuyên thệ thành lập trung đội được tổ chức tại đình Chiên Đàn, có đồng chí Trần Châu, Huyện đội trưởng cùng lãnh đạo Ủy ban Hành chính, các đoàn thể của xã tham dự. Tại buổi lễ, 48 cán bộ, đội viên của trung đội đã lấy máu viết lên tấm băng vài ta dài 5m lời thề "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" để thể hiện quyết tâm chiến đấu".

Phong trào xóa mù chữ, bình dân học vụ trong nhân dân ở các xã tiếp tục được chú trọng. Các trường, lớp dành cho con em trong độ tuổi đến trường tăng lên đáng kể. Các lớp bổ túc văn hóa được duy trì thường xuyên, số lượng học viên theo học cũng tăng. Nhờ các biện pháp kết hợp tổ chức kiểm tra và động viên nhân dân học tập nâng cao dân trí, đến cuối năm 1947, có hơn 80% số dân các xã ở Tam An được thanh toán nạn mù chữ. Xã Xuân Mỹ là xã dẫn đầu về thanh toán nạn mù chữ của huyện và được Ủy ban Hành chính miền Nam Trung Bộ tặng Bằng khen.

Cuối năm 1948, các xã nhỏ Mỹ Phước, Xuân Mỹ, Chiên Đàn hợp với các làng Phương Hòa, Mỹ Thạch, Đoàn Trai xã Mỹ Phương và ấp Gia Thọ thành xã Tam An. Ngay sau khi thành lập xã, ngày 06-01-1949, tại làng Trung Định, xã Tam An, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ nhất đã diễn ra. Để phục vụ Đại hội, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân đóng góp lương thực, bảo đảm công tác phục vụ và bảo vệ an toàn cho Đại hội. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Xuân Hữu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, tháng 01-1949, Ủy ban Kháng chiến- Hành chính tỉnh quyết định chọn xã Tam An để xây dựng xã kiểu mẫu của tỉnh. Lễ mitting công bố quyết định xây dựng xã kiểu mẫu của Ủy ban Kháng chiến - Hành chính tỉnh được tổ chức tại chùa Từ Lan (Chiên Đàn). Dự lễ mitting có đồng chí Trần Lê- người con của quê hương Tam An, đại diện Liên khu uỷ 5; đồng chí Trần Đình Tri- đại diện Ủy ban Kháng chiến- Hành chính tỉnh, đại biểu của Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến - Hành chính huyện. Để thực hiện tốt việc xây dựng xã kiểu mẫu, bộ máy chính quyền xã Tam An được củng cố do đồng chí Nguyễn Tấn Kiên làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến – Hành chính xã; Ban Chỉ huy xã đội được thành lập do đồng chí Huỳnh Phùng làm xã đội trưởng, đồng chí Hồ Văn Lang làm Chính trị viên xã đội; các tổ chức Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc cũng được củng cố một bước, qua đó vận động đoàn viên hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng xã kiểu mẫu. Tiếp đó đến tháng 5-1949, Đại hội hợp nhất các chi bộ Mỹ Phước, Xuân Mỹ, Chiên Đàn và Mỹ Phương thành lập Đảng bộ Phan Bôi được tổ chức, tham dự Đại hội có 49 đảng viên của 04 chi bộ. Đại hội đã kiểm điểm công tác lãnh đạo của các chi bộ từ khi thành lập (1946) đến nay. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường củng cố bộ máy chính quyền, mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất để đoàn kết toàn dân nhằm đẩy mạnh công cuộc kháng chiến kiến quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, tập trung mọi lực lượng để xây dựng thành công xã kiểu mẫu, làm tốt công tác bố phòng, đối phó với âm mưu đánh phá bằng máy bay của địch; tiếp tục đóng góp nhân tài vật lực cho tiền tuyến; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng; ra sức chống nạn mù chữ, phát triển bổ túc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa mới.

daihoitaman

Đại hội Đảng bộ xã Tam An 

Nhờ tăng cường xây dựng xã kiểu mẫu, Tam An là một trong những địa phương dẫn đầu trong toàn huyện trong nhiều phong trào thi đua, trở thành hậu phương vững chắc của cuộc kháng chiến. Trong thời gian này, các cơ quan lãnh đạo kháng chiến của tỉnh như Tỉnh ủy, Ủy ban Kháng chiến - Hành chính, Tỉnh đội dân quân, các đoàn thể của tỉnh, nhiều đơn vị chủ lực của Quân khu đều đứng chân tại Tam An.

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ, địch chia xã Tam An thành các xã Kỳ Lý, Kỳ Mỹ, Kỳ Thịnh, Kỳ Hương. Trong những năm khó khăn ác liệt, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng nhân dân các xã kiên cường bám trụ, nuôi giấu cán bộ, đảng viên. Sau Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, phong trào cách mạng có một bước phát triển mới chuyển từ đấu tranh chính trị đơn thuần sang thế nổi dậy phá kìm kẹp, tiến lên giải phóng quê hương. Ngày 27-7-1964 xã Kỳ Thịnh, các thôn Đông Yên, Tây Yên của xã Kỳ Lý được giải phóng, ngày 09-6-1965 xã Kỳ Mỹ và các xóm Hòa An của xã Kỳ Lý được giải phóng.

Ngay sau đó, địch liên tiếp cho quân mở nhiều cuộc càn quét, phối hợp giữa xe tăng, pháo binh và bộ binh đánh phá hầu hết các thôn, xóm trong xã. Mặc dù bị địch đánh phá quyết liệt, gây thiệt hại nặng về người và của nhưng quân và dân các xã Kỳ Lý, Kỳ Mỹ, Kỳ Thịnh vẫn kiên cường thực hiện chủ trương "đảng bám dân, dân bám đất, du kích bám đánh địch" với quyết tâm "Một tấc không đi, một ly không rời", triệt để thực hiện phương châm "hai chân, ba mũi giáp công"; nhân dân và lực lượng vũ trang các xã đã sáng kiến ra nhiều cách đánh sáng tạo, linh hoạt, lập nên nhiều chiến công xuất sắc như các trận: Cống Lở, Chợ Quán Rường, Chồi Sủng, Hóc Ổi, nổng Bà Cảnh, đồn Gò Miên... Từ những trận đánh oanh liệt đó, các xã Kỳ Thịnh, Kỳ Mỹ trở thành ngọn cờ của tỉnh với danh hiệu "trụ bám diệt Mỹ, diệt ngụy, chống bình định lấn chiếm", là đơn vị đánh xe cơ giới giỏi nhất tỉnh. Trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975 lịch sử, với sự phối hợp của Quân chủ lực quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, quân và dân các xã Kỳ Lý, Kỳ Mỹ, Kỳ Thịnh đã anh dũng chiến đấu, quét sạch quân địch trên địa bàn, giải phóng quê hương, góp phần giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Nam và miền Nam, thống nhất đất nước.

Năm 1994, xã Tam An được chia tách thành xã Tam An và xã Tam Đàn. Qua hai cuộc kháng chiến xã Tam An (nay là xã Tam An và xã Tam Đàn) có hơn 700 liệt sĩ, hơn 200 thương bệnh binh, 02 anh hùng LLVTND, gần 100 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng... với những hy sinh mất mát đó, sau khi chia tách, tháng 8-2003 và tháng 6-2005 lần lượt xã Tam Đàn, xã Tam An được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Lê Năng Đông-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam

Tin mới

Các tin khác