Hôm nay (25/1), Đại hội XIII của Đảng chính thức bắt đầu

image001 copy copy

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân - bước vào ngày làm việc đầu tiên với sự tham dự của 1.587 đại biểu.

Đại hội XIII có số đại biểu tham dự đông nhất

Đại hội Đại biểu toàn quốc

91 mùa xuân của Đảng đồng hành cùng dân tộc

image001 copy

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, cả dân tộc ta lại hân hoan đón mừng năm mới và chào mừng một sự kiện trọng đại của dân tộc: Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2). Xuân này là mùa Xuân thứ 91 của Đảng quang vinh, chúng ta hoàn toàn có quyền

Trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh

55 Dang

Sáng ngày 27.11, Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thanh - Chi bộ khối phố Tam cẩm. Đồng chí Lê Văn Ninh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự và trao huy hiệu.

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 – 2030

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng vừa chính thức được công bố để lấy ý kiến của Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Ninh trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo văn kiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người