Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015"

pn

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015".

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 01-12-2018 và kết thúc vào ngày 30-3-2019. Tất cả các thành phần trong xã hội, bao gồm cán

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Kích vào đây để tải về

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Kích vào đây để tải về

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Kích vào đây để tải về


Thư viện ấn phẩm

lsdbo

Bấm vào để xem toàn bộ ấn phẩm

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người