bannergis

Hội nghị huyện uỷ Phú Ninh 6 tháng đầu năm 2013

hoinghihuyenuy

Sáng ngày 28/6, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 20, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Cảnh- TUV,Bí thư huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Hội nghị huyện uỷ Phú Ninh lần thứ 19 đánh giá tình hình quý I/2013

Sáng ngày 05/4, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 19, nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2013.

Trong lĩnh vực xây dựng NTM, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo các xã điều chỉnh quy hoạch SDĐ phục

Phuninh.gov.vn
Trang vàng quảng bá Huyện Phú Ninh