Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 31/8/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/HU về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 07/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư đã ảnh hưởng trực tiếp đến huyện Phú Ninh, đã ghi nhận các trường hợp bệnh nhân dương tính Covid-19 và nhanh chóng được kiểm soát, không để lây lan ra diện rộng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết của Quốc hội, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện Thông báo ý kiến kết luận số 10-TB/VPTW, ngày 24/8/2021 của lãnh đạo chủ chốt về tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch, Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão sắp đến, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản của tỉnh, huyện; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch.

2- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và phương châm "4 tại chỗ + 5K + vắc-xin + công nghệ" nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Thực hiện tốt các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị; tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người dễ nguy cơ lây nhiễm, có biện pháp giãn cách phù hợp ở các chợ, trường học, Trung tâm y tế huyện... đảm bảo an toàn cao nhất; biểu dương, khích lệ, động viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch, các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

3- UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương:

3.1- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch và xử lý khi dịch bùng phát: Phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ trên địa bàn huyện (nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp, theo từng địa bàn khu dân cư, thôn, khối phố, xã, thị trấn...); phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các cụm, điểm công nghiệp, trong trường học, Trung tâm y tế huyện... Chủ động xây dựng kịch bản cao nhất "đặc biệt" khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ bị động.

3.2- Trung tâm y tế huyện triển khai ngay các phương án để chủ động phòng, chống dịch bệnh và công tác khám, chữa bệnh; kiểm soát bảo đảm an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu vực khám, chữa bệnh, các khu cách ly tập trung và trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Có phương án, kịch bản dự trữ đủ nguồn sinh phẩm và vật tư phục vụ xét nghiệm, máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực bác sỹ, điều dưỡng và các trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị. Khẩn trương xây dựng phương án thành lập bệnh viện dã chiến trên địa bàn huyện.

3.3- Tập trung đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng đối tượng (thứ tự ưu tiên, địa bàn nguy cơ dễ lây nhiễm), kịp thời, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để vắc-xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc-xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc- xin. Đồng thời, chú trọng bảo quản vắc-xin, nâng cao năng lực tiêm phòng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và người đứng đầu ngành y tế huyện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý và sử dụng vắc-xin.

3.4- Siết chặt hơn nữa các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý nghiêm các khu cách ly tập trung vi phạm quy định trong phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng "chặt ngoài lỏng trong"; ngoài ra, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà.

3.5- Tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn. Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh; trong đó, cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần xác định rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó.

3.6- Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, nhất là ở các cụm, điểm công nghiệp. Doanh nghiệp nào không có phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và để lây lan trong cộng đồng thì cho ngừng sản xuất.

3.7- Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai và phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể với phương châm "4 tại chỗ" khi bị thiệt hại kép: Bão, lũ và dịch bệnh Covid-19).

3.8- Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; không để các thế lực thù địch, phản động kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, cản trở công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để trục lợi và gây mất an ninh trật tự.

4- Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đoàn viên, hội viên, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

5- Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền huyện làm tốt công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch nhất là sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tăng cường việc cung cấp, lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.

6- UBND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy giúp Ban Thường vụ Huyện ủy theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

7- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công đứng điểm chỉ đạo, theo dõi các xã, thị trấn thường xuyên nắm tình hình cơ sở, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn mình phụ trách; bám sát địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ban Thường vụ Huyện ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đoàn kết, nỗ lực quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Hoài Thanh

Tin mới

Các tin khác