Triển khai Chỉ thị số 13-CT/HU của Huyện ủy về phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp

Sáng ngày 01/6/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 13-CT/HU, ngày 13/5/2021 và Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nghe báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

HUHN

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt Chỉ thị số 13-CT/HU ngày 13/5/2021, Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 26/5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủyvề phát động phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp và được hướng dẫn cụ thể thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, các đại biểu trao đổi một số nội dung liên quan về việc xây dựng bản cam kết của tập thể và cá nhân thực hiện các nội dung xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp; công tác nhân sự sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu xây dựng Đảng tại địa phương, nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủyyêu cầu Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt nội dung Chỉ thị số 13-CT/HU, Kế hoạch số 36-KH/HU đến cán bộ, đảng viên và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương; theo dõi, nắm bắt thêm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân sau bầu cử; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định; rà soát các chỉ tiêu xây dựng Đảng để tập trung thực hiện đảm bảo yêu cầu đề ra.

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người