Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020

Ngày 08/01/2021, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; phần lớn các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đề ra đến nay đã đạt và vượt kế hoạch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn chung ổn định; sớm tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện nội dung chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát hành tập sách "Phú Ninh-Đất học", "Phú Ninh-những tập thể, cá nhân anh hùng" và Bản tin nội bộ số đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở; công tác xây dựng TCCS Đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Qua phân tích, đánh giá, xếp loại TCCS Đảng năm 2020, có 50/53 TCCS Đảng HTTNV, tỷ lệ 94,34% (trong đó có 10/50 TCCS Đảng HTXSNV, tỷ lệ 20%), 03/53 TCCS Đảng HTNV, tỷ lệ 5,66%. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc cụ thể hóa nội dung dân chủ trong từng loại hình cơ sở.Trong năm, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 33tổ chức đảng và 26 đảng viên; Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 81 tổ chức đảng và 55 đảng viên.

hu

Đồng chí Vũ Văn Thẩm - TUV, Bí thư Huyện ủy khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề "Tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục chỉ đạo triển khai duy trì, nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo Bác về giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo thuộc diện khó khăn, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới, mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đó là: thực hiện thật tốt các chính sách bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tập trung phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 đề ra.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chi bộ thôn Hòa Bình trực thuộc Đảng ủy xã Tam Thái và đồng chí Nguyễn Trọng Thành, đảng viên chi bộ Tổng hợp, trực thuộc Đảng ủy Công an huyện đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tặng Giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho đảng viên Lê Văn Sử, đảng viên chi bộ thôn Long Khánh, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Đại đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; 10 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 06 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc các mặt công tác năm 2020.

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người