Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2020

Sáng ngày 15/12/2020, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Văn Tân, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết đề ra. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp sở sở và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh. Quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường.

HĐND huyện phát huy tốt vai trò giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đã ban hành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề tồn đọng, bức xúc nổi lên ở các địa phương, đơn vị và đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Mặt trận TQVN và các tổ chức chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lụt và vận động, kêu gọi ủng hộ, kịp thời chia sẽ, hỗ trợ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, những trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

IMG 4475

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Trong năm, đã phát triển 49 đảng viên mới; cử 09 đồng chí đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 13 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 30/5/2017 của Huyện ủy về công tác tập hợp, vận động nhân dân và Kết luận số 18-KL/HU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Tân, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong việc lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2020; đồng thời chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng đề ra trong năm 2021. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa Đông - Xuân của theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng chí chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm huyện cần quan tâm thực hiện trong thời gian đến trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; phát triển kinh tế; công tác quy hoạch, đầu tư XDCB, tài nguyên - môi trường; văn hóa - xã hội; nội chính, đối ngoại; công tác xây dựng chính quyền; mặt trận - đoàn thể và công tác xây dựng Đảng.

Trong phiên họp nội bộ, hội nghị tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.

Vân Anh

Tin mới

Các tin khác