Phú Ninh khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII năm 2020

Sáng ngày 8.11, Huyện ủy Phú Ninh khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII năm 2020. Tham dự có Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Thẩm, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 33 học viên của khóa học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bí thư Huyện ủy Vũ Văn Thẩm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác lý luận của Đảng; đi trước, mở đường, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy, việc bồi dưỡng lý luận và nhận thức về Đảng cho đảng viên là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt, mạnh dạn thảo luận trao đổi với các báo viên để có đạt kết quả học tập tốt.

KG2

Chương trình khóa học, học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề thuộc 5 học phần gồm: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành lớp sơ cấp lý luận chính trị.

Hải Châu

Tin mới

Các tin khác