Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; ngày 22/10, Huyện ủy tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông tin nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự hội nghị, có đồng chí Vũ Văn Thẩm- TVU, Bí thư Thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Báo cáo viên Huyện ủy, trưởng phó các ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện và cán bộ tuyên giáo Đảng ủy xã, thị trấn.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe nhiều nội dung quan trọng: Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025, một số kinh nghiệm rút ra từ công tác tổ chức Đại hội; Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tập trung nhấn mạnh về chủ đề, phương châm Đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu, 04 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Chủ đề Đại hội lần này có sự kế thừa và phát triển của nhiệm kỳ trước; đồng thời nâng tầm mục tiêu của huyện. Nhiệm kỳ trước, mục tiêu hướng đến là xây dựng thành công huyện nông thôn mới. Còn nhiệm kỳ này là "...xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững". Từ chủ đề Đại hội, các mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp đều hướng đến việc thực hiện thành công xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu phát triển toàn diện, bền vững.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Văn Thẩm- TUV-Bí thư Huyện ủy thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ đề, phương phâm Đại hội, một số chỉ tiêu quan trọng trên lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, môi trường, xây dựng Đảng của tỉnh Quảng Nam.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Ninh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công và thông qua nghị quyết Đại hội. Việc xây dựng và thông qua nghị quyết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và được cụ thể hoá bằng hành động thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020- 2025. Để đạt được mục tiêu đó, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện khẩn trương hoàn thành việc quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên toàn huyện; trong đó, tập trung làm rõ mục tiêu, các chỉ tiêu và 04 chương trình trọng tâm- được xem là những khâu đột phá trong triển khai thực hiện Nghị quyết; qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với phong trào thi đua yêu nước, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết. Mỗi cấp, mỗi ngành cần lựa chọn những việc cần làm ngay, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực; mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người