Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2

Ngày 30/9/2020, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020. Đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong quý III, 9 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.072,1 tỷ đồng, diện tích sản xuất lúa vụ Hè Thu 3.085,9/3.150 ha, năng suất bình quân đạt 56,22 tạ/ha, sản lượng đạt 17.350,17 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.743,2 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 2.126,5 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 106,6tỷ đồng, bằng 68,11% dự toán tỉnh giao, 59,1% dự toán huyện giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về lĩnh vực chính quyền, UBND huyện triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đạt được kết quả nhất định. Mặt trận-đoàn thể huyện tổ chức được nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

hu

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả; chỉ đạo các TCCS Đảng tập trung công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời lãnh đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và cấp huyện ngay sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025.Tổ chức sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; in ấn, xuất bản tập sách "Phú Ninh-Đất học".Tập trung quyết liệt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ các vấn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các địa phương qua các buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy với Đảng ủy các xã, thị trấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng, tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; xác định rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đảm bảo theo kế hoạch; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công cách mạng và các chính sách an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư XDCB...

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 08 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoài Thanh

Tin mới

Các tin khác