Tập trung thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 14/9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 5348/UBND-NC về thi đua nước rút chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, dự kiến diễn ra trong ba ngày 11,12 và 13/10/2020 tại Hội trường UBND tỉnh; đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thi đua nước rút chào mừng Đại hội. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tập trung tuyên truyền, cổ động trực quan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020, tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, trường học, bệnh viện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025; khẩu hiệu tuyên truyền theo hướng dẫn tại Công văn số 1125 ngày 06/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Vận động, hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình; tổ chức tổng vệ sinh môi trường cảnh quan, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội... Các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư các công trình trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công, thông xe kỹ thuật, gắn biển công nhận hoàn thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thi đua – Khen thưởng Quảng Nam (cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII (2020 – 2025).

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người