Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2020

Chiều ngày 21/8/2020, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm 2020 với Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020; đến nay một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt khá so với nghị quyết năm 2020 đề ra; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ đề ra; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

117928295 617191232559563 3674700814462903336 n

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Thẩm, TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua; đồng chí đề nghị các Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh và Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đó là: tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nội dung đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2020; lãnh đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức; tập trung quyết liệt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo số lượng, chất lượng; thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy năm 2020 đảm bảo chất lượng....

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người