PHÚ NINH: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo (BTG) Huyện ủy Phú Ninh luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, tập trung nghiên cứu, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần khơi dậy tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thời gian qua, BTG huyện ủy Phú Ninh đã kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy, cộng tác viên điều tra dư luận xã hội huyện theo hướng chuẩn hóa từ trình độ chuyên môn đến trình độ lý luận chính trị; nâng chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội, trung bình mỗi năm tổ chức từ 01 đến 02 cuộc, nội dung chủ đề điều tra gắn với những vấn đề thiết yếu của huyện. Đồng thời, xây dựng các kịch bản, tài liệu phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Theo đó đã phối hợp xây dựng kịch bản sân khấu hóa với thời lượng 30 phút nhằm tuyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Biên tập, phát hành tài liệu và 03 đĩa VCD với nội dung: Hỏi- đáp về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng nông thôn mới; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 gửi đến 85 thôn, khối phố (nay là 51 thôn-khối phố) trên địa bàn huyện...Thông qua những hình thức nói trên, công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện đảm bảo và có hiệu quả; qua đó, chỉ đạo cơ quan tham mưu Huyện ủy kịp thời trong việc định hướng tư tưởng, không để phát sinh điểm nóng xảy ra trên địa bàn huyện.

Nổi bậc nhất, thành công nhất, phải kể đến việc Ban đã tham mưu Huyện ủy có hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đó là tham mưu gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc nổi cộm trên địa bàn huyện. Từ năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch số 52-KH/HU về xác định những nội dung đột phá và giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; và xem đó là một trong những giải pháp quan trọng của việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019. Với sự tập trung quyết liệt trong công tác chỉ đạo, một số vấn đề tồn tại, nổi cộm thuộc thẩm quyền của huyện cơ bản hoàn thành, một số nội dung khác vẫn đang triển khai thực hiện tiến triển theo chiều hướng tích cực; qua đó, góp phần quan trọng ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Hơn nữa, Ban đã tham mưu triển khai đồng bộ trên toàn huyện Phú Ninh 02 mô hình về giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh, đô thị; thực hiện kỷ cương hành chính "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất". Mục đích chính của các mô hình này là nhằm hướng đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chung tay cùng huyện thực hiện tiêu chí giảm nghèo, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới; đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực. Theo đó, từ năm 2017 đến 2020, Huyện ủy Phú Ninh đã phân công 58 tổ chức cơ sở đảng giúp 202 hộ nghèo và giúp 51 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các chi bộ, đảng bộ đã giúp 112/202 hộ được phân công giúp đỡ thoát nghèo. Đối với việc giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; các chi bộ, đảng bộ đã thực hiện nhiều phần việc như hỗ trợ cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn, khối phố; hỗ trợ các loại sách giúp xây dựng tủ sách pháp luật; hỗ trợ các thiết chế văn hóa: hệ thống loa phát thanh, tủ thuốc y tế...; giúp thôn, khối phố làm đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê... Riêng với mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất", thông qua việc thực hiện mô hình này, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, nhất là trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên; lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có kế hoạch cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân; cơ bản khắc phục được những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, trả lời đơn thư, kiến nghị của Nhân dân... Kể từ năm 2016-2019, Ban đã tham mưu Huyện khen 103 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm sinh nhật Bác (19/5) hằng năm.

Cạnh đó, cùng với sự tập trung quyết liệt trong công tác tham mưu chỉ đạo hoàn thành các công trình lịch sử Đảng bộ địa phương; 5 năm gần đây, Ban đã chỉ đạo cơ quan tham mưu hoàn thành một số công trình, tài liệu phục vụ giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương như: Tài liệu giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương; Tập sách "Phú Ninh- Đất và người" tập IV, "Những bông hoa dâng Bác", "Phú Ninh- Đất học". Hiện đang biên soạn tập sách "Phú Ninh- Những tập thể, cá nhân anh hùng"...

Đáng ghi nhận hơn nữa, mỗi cán bộ, đảng viên của BTG Huyện ủy Phú Ninh luôn thực hiện có hiệu quả mô hình: "Hai thêm, ba có". Thực chất của mô hình này là thực hiện tốt phương châm "mỗi người làm việc bằng hai" để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; qua đó, đã giúp Ban khắc phục khó khăn sự thiếu hụt về con người, thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Phát huy truyền thống của mình, cùng với những kinh nghiệm và bài học quý giá trong chặng đường 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, tin tưởng rằng, ngành tuyên giáo huyện Phú Ninh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra, góp phần xây dựng thành công huyện Phú Ninh NTM kiểu mẫu./.

Nhất Linh

Tin mới

Các tin khác