Sự lan tỏa từ những mô hình, điển hình

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi tổ chức đảng, cá nhân trên địa bàn huyện; qua đó, xuất hiện những mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần chung tay cùng huyện trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo, trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự phát kinh tế- xã hội của địa phương.

Học Bác là "nhu cầu", là "yêu cầu"

Để việc học tập Bác trở thành nhu cầu cũng là yêu cầu của mỗi tổ chức Đảng, cá nhân trên địa bàn huyện. Ngay từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy quán triệt, xác định rõ: Học Bác đó là nhu cầu, là sự cần thiết để mỗi người tự rèn luyện, tự sửa mình tốt hơn. Một khi mỗi tổ chức, cá nhân đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng giao, sẽ góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Học Bác đó cũng là một yêu cầu, vì kết quả làm theo của mỗi cá nhân, tổ chức Đảng là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vào cuối năm.

Từ quan điểm quán triệt chỉ đạo của Huyện ủy, các cấp, ngành, đơn vị địa phương trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân theo hướng ngắn gọn, thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra và trên tinh thần chung "yếu điểm nào đăng ký nội dung khắc phục điểm đó"; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả làm theo của tập thể, cá nhân trong các sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt cơ quan, hội, đoàn thể. Theo đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở nâng lên rõ rệt; thể hiện qua ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước dân và trước nhiệm vụ được giao; tham gia hội họp, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc; tinh thần tự phê bình và phê bình nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng được phát huy. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện, xã thực hiện tốt vai trò nêu gương, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là trong các đợt tiếp xúc cử tri, tiếp dân và từ các đơn thư khiếu nại, tố cáo; qua đó tập trung chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm một số tồn đọng trên các lĩnh vực trọng yếu như quản lý đất đai, tài nguyên-khoáng sản, quản lý trật tự xây dựng, GPMB... góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Mô hình, cách làm hay

Trong nhiệm kỳ qua, ngoài việc duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình, điển hình của những năm trước; năm 2017, Huyện ủy Phú Ninh đã phát động toàn huyện triển khai thực hiện 02 mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; khối phố văn hóa, văn minh đô thị", mô hình "đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo" và mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất". Mục đích chính của việc thực hiện các mô hình này là nhằm hướng đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chung tay cùng huyện thực hiện tiêu chí giảm nghèo, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới; đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực. Theo đó, từ năm 2017- 2020, Huyện ủy đã phân công 58 tổ chức cơ sở Đảng giúp 202 hộ nghèo và giúp 51 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị.

Thực hiện sự phân công của Huyện ủy, mỗi cơ quan, đơn vị có cách làm khác nhau, nhưng có chung quan điểm "trao cần câu" không trao "con cá", nên khâu đầu tiên trong việc giúp đỡ là tập trung tuyên truyền, vận động để khơi dậy ý chí muốn vươn lên thoát nghèo của mỗi chủ hộ; bước tiếp theo là trao phương tiện sinh kế, mua công cụ lao động, phương tiện đi lại, con vật nuôi, giúp sửa chữa chuồng trại, liên hệ các công ty, tổ hợp tác xã để xin việc làm cho chủ hộ hoặc con chủ hộ trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập; hướng dẫn kỹ thuật làm vườn, chăn nuôi, giúp hộ nghèo về giống, phân, thuốc trừ sâu và thiết bị vật tư nông nghiệp; tư vấn các cơ chế, chính sách liên quan đến việc vay vốn, các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình... Bằng những việc làm thiết thực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã góp phần quan trọng giúp 112/202 hộ thoát nghèo, chung tay cùng huyện hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đối với việc giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; các chi bộ, đảng bộ đã hỗ trợ thôn trong xây dựng kế hoạch, thực hiện các mô hình điểm; hỗ trợ thôn cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn, khối phố; hỗ trợ sách, truyện tranh giúp thôn, khối phố xây dựng tủ sách; hỗ trợ đầu tư hệ thống loa phát thanh, tủ thuốc y tế; giúp thôn, khối phố làm đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, trang trí cổng nhà văn hóa thôn; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, các cơ chế phát triển sản xuất đến nhân dân... Từ những việc làm này, đã chung tay cùng với Nhân dân xây dựng hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Bộ mặt vùng quê đô thị ngày càng trù phú, an lành, đáng sống đang hiện hữu.

Việc thực hiện mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" cũng đạt được những kết quả nhất định. Các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn việc thực hiện mô hình với việc xây dựng đạo đức công vụ, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 06/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn 2016-2020. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã gắn chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của mình trong triển khai thực hiện mô hình. Nhiều đơn vị đã rà soát bổ sung nội quy, quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong cả năm, hằng quý, hằng tháng cụ thể, rõ về nội dung, thời gian hoàn thành và người phụ trách; nhất là các bộ phận, công chức trực tiếp tiếp dân, giải quyết hồ sơ hành chính cho công dân thực hiện nghiêm 4 phải: minh bạch, tận tình, chính xác, đúng hẹn; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Một số chi bộ thuộc khối cơ quan huyện đã đưa nội dung "4 đúng", "4 phải" gắn với thực hiện theo chức năng của ngành; thông qua việc thực hiện các mô hình, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, nhất là thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên; lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ có kế hoạch cụ thể, gắn với trách nhiệm cá nhân; đặt bản thân mình vào Nhân dân để giải quyết thủ tục hành chính, trả lời đơn thư, kiến nghị của Nhân dân.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Hội nghị tuyên dương, khen thưởng gương điển hình trong học tập và làm theo Bác năm 2018

Cùng với việc thực hiện có hiệu quả 02 mô hình nói trên, các mô hình về hoạt động xã hội, thiện nguyện, mô hình bảo vệ môi trường... được duy trì thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm liền, như mô hình: "3 đủ: đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở" của chi bộ Trường THPT Trần Văn Dư; mô hình "Bát cháo tình thương" của Chi đoàn cơ quan, Hội LHPN Công an huyện; mô hình: "Khu dân cư xóa đói giảm nghèo", "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo", "Mái ấm neo đơn", "Hũ gạo tình thương", "Những bông hoa đời thường", "Lớp văn hóa hè", "Tự quản về an ninh trật tự", "Tuyến đường tự quản", "Thắp sáng đường quê", "Thu gom rác thải, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng", "Đường làng thông thoáng","Giữ sạch đồng ruộng"... của các ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến xã, thôn. Từ các mô hình này, đã có những tấm gương sáng về hoạt động thiện nguyện, tiêu biểu như: chị Trần Thị Hải, chi hội trưởng thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, trong suốt nhiều năm liền đã thực hiện tốt công tác thiện nguyện, qua đó giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Lê Thị Mộng Thu, hội viên Hội phụ nữ thôn Vĩnh Quý, xã Tam Vinh, mặc dù hoàn cảnh gia đình của chị còn nhiều khó khăn, nhưng đã nhận nuôi, chăm sóc cụ Mịch có hoàn cảnh thương tâm. Hay như cô Nguyễn Thị Hồng Hải ở Tam Lộc, được người dân yêu quý đặt cho biệt danh "Cô Hải xe ôm", cô nhận đưa đón những trẻ có hoàn cảnh khó khăn đến trưỡng mỗi ngày. Hay như anh Phạm Phú Thịnh, người thanh niên trẻ bị mù nhưng nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống rất đáng khâm phục...

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng đó,trong 04 năm (2016-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy đã tuyên dương, khen thưởng cho 86 tập thể và 56 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 03 cá nhân; qua đó, kịp thời động viên, tuyên truyền và nhân ra diện rộng trên toàn huyện.Những mô hình, điển hình nóitrênlà sự minh chứng cho sự lan tỏa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trên địa bàn huyện ngày càng có chiều sâu, lan tỏa trong xã hội.

Phan Thanh Thám

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người