Hội nghị lần thứ 4 Uỷ ban MTTQ VN huyện Phú Ninh khóa VIII

Sáng ngày 7.7, Ban Thường trục UB MTTTQ VN huyện Phú Ninh tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Về dự có ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Thanh – UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng các Ủy viên UB MTTQ VN huyện.

Tại Hội nghị các đại biểu đã đã hiệp thương dân chủ và bầu bổ sung 07 vị đảm bảo củng cố, kiện toàn đủ 58 vị Ủy viên UB MTTQ VN huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm: 3 vị Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Hội Tù Yêu nước- Cựu Thanh niên xung phong và Hội Người mù – Khuyết tật huyện; 3 Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN 3 địa phương Tam Phước, Tam Thái và Tam Vinh và 01 vị Mục sư Hội Thánh tin lành Cẩm Long.

Qua 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một số mô hình từ cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục được duy trì và nhân rộng như: "Nếp sống văn minh trong việc tang", "Những bông hoa đời thường", "Tuyến đường tự quản", "Bát cháo tình thương", "Cải tạo vườn tạp, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ", "Phân loại, hạn chế rác thải nhựa"; "Tủ thuốc nhân đạo"...; Vận động ủng hộ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 thông qua kênh mặt trận từ huyện đến cơ sở, đến nay đã tiếp nhận, vận động trên 242 triệu đồng; hiện vật trên 13.500 khẩu trang y tế, khẩu trang vải, hàng trăm kg nhu yếu phẩm... Vận động và tiếp nhận hỗ trợ quà chăm lo tết cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 4.600 suất quà, trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo từ huyện đến cơ sở đã vận động và tiếp nhận trên 400 triệu đồng, đã hỗ trợ xây mới 2 nhà, sửa chữa 09 nhà, giúp nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh và các hỗ trợ khác. Phối hợp Thường trực HĐND, các Ban HĐND giám sát quy trình rà soát, quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện; tổ chức 12 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 17 khóa XI.". Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành giám sát 02 cuộc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát 25 công trình. Qua giám sát kịp thời kiến nghị với các ngành có liên quan thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung được giám sát;...

hdhu

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung phản ánh những vấn đề còn bức xúc, lo lắng mà cử tri đang quan tâm cũng như tham gia thảo luận làm sáng tỏ những tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thái Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời, đề nghị trong thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Ninh cần khắc phục những hạn chế, thiếu sót và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác đề ra. Tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày truyền thống Mặt trận,... Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì và phát động; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tích cực trong việc nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tiếp tục phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.

Hội nghị cũng được Thường trực HĐND huyện thông tin nhanh tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2020; tình hình phát triển kinh tê- xã hội, ANQP của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; UB MTTQ VN huyện thông tin tình hình dự luận xã hội và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân 6 tháng đầu năm 2020./.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người