Đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid – 19

Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19.

Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị 10/CT-TTg, ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid- 19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 1142-CV/HU, ngày 07/02/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng do Covid-19 gây ra, tránh biểu hiện chủ quan, lơ là; không có thái độ phân biệt, kỳ thị đối với những người nghi nhiễm đối với Covid- 19, những người từ vùng dịch trở về địa phương. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hướng đến đời sống Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn rà soát, nắm số lượng và thông tin về tình hình người lao động, du học sinh tại địa phương đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài, nhất là ở Hàn Quốc và Trung Quốc; giám sát, theo dõi y tế những người từ vùng dịch trở về và kịp thời cách ly theo quy định.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người