Tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019

Ngày 17/01/2020, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng; phần lớn các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng đề ra đến nay đã đạt và vượt kế hoạch. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn chung ổn định; kịp thời tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tỉnh và thông tin tình hình thời sự cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các TCCS Đảng; phát hành tập sách "Những bông hoa dâng Bác". Công tác cán bộ, xây dựng TCCS đảng và đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng thực hiện. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo lộ trình theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra; triển khai và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đảm bảo quy định của Trung ương, tỉnh; 10/56 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV), tỷ lệ 17,86 %; 274/2.542 đảng viên HTXSNV, đạt tỷ lệ 10,8%. Công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào xây dựng mô hình, điển hình "dân vận khéo" tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc cụ thể hóa nội dung dân chủ trong từng loại hình cơ sở. Trong năm, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 34 tổ chức đảng và 49 đảng viên; Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra đối với 87 tổ chức đảng và 166 đảng viên.

83399778 1487038224753412 6069951917931364352 n

Năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể về nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tiếp tục chỉ đạo triển khai duy trì, nhân rộng các mô hình trong học tập và làm theo Bác về giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị, mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất".

83132626 195278624851196 744818337820704768 n

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến đó là: tập trung chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó, chú trọng chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Tam Thái, hoàn thành trong tháng 3/2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng với nhiều hình thức phù hợp, tạo không khí thi đua sôi nổi và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Phấn đấu thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 đề ra; tập trung triển khai thực hiện tốt chuyên đề Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu cách mạng giai đoạn mới" ở các địa phương, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp của huyện theo tinh thần kế hoạch, chương trình của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); hoàn thành công tác củng cố, kiện toàn cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thị trấn theo Nghị định 34/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh; tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 14-QĐ/HU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành.

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Trần Thị Hải, đảng viên, chi bộ thôn Đàn Long, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Đàn đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; tặng giấy khen của Ban Thường vụ Huyện ủy cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 10 TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 06 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc các mặt công tác năm 2019.

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người