Phú Ninh tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 29

Ngày 10/12/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 29 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2019; thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy theo dõi và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Huyện ủy và giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện theo Kết luận số 19 của Ban Thường vụ Huyện ủy đạt được nhiều kết quả. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực. Trong năm, thu hút 10 dự án đăng ký đầu tư vào huyện với tổng vốn dự kiến 1.641 tỷ đồng; thu hút trên 75.000 lượt khách đến tham quan khu du lịch Hồ Phú Ninh. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra; huy động nguồn vốn cho đầu tư tăng 54,8% so với kế hoạch; xử lý có hiệu quả nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; hoàn thành in ấn, phát hành 02 tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Tam Lãnh, Tam Phước giai đoạn 1975-2015; thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh - thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 1975-2015; tổ chức 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với số lượng 2.165 học viên. Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đảm bảo lộ trình theo các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy đề ra, cụ thể: chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp thôn, khối phố và củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, các chức danh ở thôn, khối phố, chi hội đoàn thể sau hợp nhất, sáp nhập; chỉ đạo việc giải thể chi bộ cơ quan và đưa đảng viên sinh hoạt ở cơ quan xã, thị trấn về sinh hoạt ở chi bộ thôn, khối phố; triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMT TQVN huyện; triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn huyện; triển khai Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học...; xây dựng Đề án sáp nhập BQLDA ĐTXD với Trung tâm PTQĐ và Đội quản lý TTXD huyện; Đề án bố trí công an chính quy tại các xã, thị trấn, Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, Đề án Văn phòng giúp việc chung cấp xã... Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả. Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2019 đề ra.

HU

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong việc lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện năm 2019; đồng thời chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo tốt công tác nâng chuẩn huyện, xã nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tăng thu nhập bình quân đầu người, tập trung thực hiện Đề án xây dựng thị trấn Phú Thịnh, Đề án phát triển du lịch huyện; tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, nổi cộm theo Kết luận 19-KL/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, không để phát sinh vấn đề mới; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên khoáng sản; tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp, đặc biệt là các công trình chào mừng Đại hội Đảng và các ngày lễ lớn; trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, đề nghị tập trung công tác giảm nghèo, duy trì, giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia, trung tâm y tế đạt chuẩn...; Kế hoạch kỷ niệm 15 năm thành lập huyện; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong đó chú trọng chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị, vướng mắc của nhân dân, không để xảy ra điểm nóng.

Phát biểu kết luận hội nghị Huyện ủy mở rộng, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong năm 2020 bám sát Nghị quyết, chương trình công tác của Huyện ủy với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm còn lại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành trong nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung chỉ đạo đạt kết quả Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên Hội nghị Huyện ủy nội bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Hội nghị cũng dành thời gian để bỏ phiếu cho ý kiến về tự đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ huyện năm 2019 và tham gia ý kiến về công tác cán bộ.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người