Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương

Sáng ngày 08/11/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020". Đồng chí Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đặng Vân, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT TQVN huyện đồng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 61-KL/TW từ huyện đến cơ sở đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X đạt được nhiều kết quả; tập trung xây dựng chương trình công tác để chủ động trình cấp ủy, UBND, các ban, ngành cùng cấp tranh thủ nguồn lực và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; cán bộ, hội viên nông dân các cấp đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cơ sở thể hiện rõ nét, chính quyền địa phương đã quan tâm phân bổ ngân sách cho Quỹ hỗ trợ nông dân, cơ sở và phương tiện làm việc từng bước được đáp ứng; tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn huyện; các loại hình sản xuất mới, mô hình kinh tế tổ hợp tác, HTX được hình thành, bước đầu hoạt động hiệu quả; công tác chuyển giao khoa học, kỹ thuật được quan tâm; đời sống tinh thần, vật chất của nông dân tăng lên đáng kể. Vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới ngày càng được thể hiện rõ, bước đầu phát huy tác dụng, tăng niềm tin, sự phấn khởi và sự gắn bó của nông dân với tổ chức hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục được thường xuyên tổ chức. Công tác đào tạo nghề, vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức điểm trình diễn, áp dụng KHKT trong nông dân bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức cho nông dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X. Đồng chí đề nghị trong thời gian đến, cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để Hội Nông dân huyện và các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, tập trung hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

hnhu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính - Phó Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo Đề án 61 và Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X, trong đó, chú trọng đa dạng hóa về hình thức, thiết thực, cụ thể về nội dung, mô hình; tiến hành rà soát, củng cố Ban Chỉ đạo Đề án 61 các cấp, phân công nhiệm vụ từng thành viên cụ thể; duy trì, phát huy nguồn vốn hỗ trợ cho nông dân, tranh thủ tối đa nguồn quỹ hỗ trợ của tỉnh; đăng ký các nội dung công việc cụ thể, những phần việc, công trình kỷ niệm 15 năm thành lập huyện, 90 năm thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia góp ý dự thảo Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên phạm vi lĩnh vực phụ trách; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình kết quả thực hiện Kết luận số 61-KL/TW và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân đến năm 2020.

Tại hội nghị đã tổ chức công bố Quyết định khen thưởng và trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người