Phú Ninh tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng các cấp, ngoài phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn tại.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy

Công trình chợ trung tâm huyện Phú Ninh đang được đầu tư xây dựng hoàn thiện sẽ đáp ứng nhu cầu mua bán, giữ gìn vệ môi trường, an toàn giao thông ở trung tâm thị trấn Phú Thịnh.

Giải quyết vấn đề nổi cộm

Đánh giá tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh nhìn nhận, vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Thể hiện ở nhiều góc độ, từ việc ban hành, cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đến chăm lo đổi mới, nâng chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ đáp ứng được yêu cầu là hạt nhân để tập trung lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Quan trọng hơn, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phú Ninh luân chuyển 14 cán bộ cấp huyện về giữ chức danh chủ chốt ở xã, thị trấn; tuyển chọn 44 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, thị trấn; cử hàng chục cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị để đạt chuẩn và nâng chuẩn theo kế hoạch đề ra.

Nói về những chuyển biến nổi bật sau khi triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - ông Bùi Võ Quảng chia sẻ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được thực hiện nghiêm túc, lấy hiệu quả công việc để đánh giá, xếp loại cán bộ. Nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện, xã, thị trấn đã có sự đổi mới về phong cách, tác phong, lối làm việc khoa học, sâu sát, gần cơ sở hơn, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân. Qua đó, tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành, quản lý của Nhà nước.

Tập trung chuẩn bị

Theo ông Bùi Võ Quảng, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, bên cạnh những thuận lợi còn có những mặt tồn tại, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, xây dựng cơ bản... Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo với quyết tâm chính trị cao, bằng việc cụ thể hóa xây dựng và ban hành Kết luận chuyên đề số 19-NQ/HU, ngày 22.4.2019 về tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại, nổi cộm trên địa bàn huyện. Kết quả đến nay đã giảm nợ đọng xây dựng cơ bản còn 3,559 tỷ đồng; giải quyết các vướng mắc triển khai thi công các công trình như chợ trung tâm huyện, đường ĐH5; đập cầu xã Tam An; ban hành kế hoạch hỗ trợ các dự án thu hút đầu tư; tập trung xử lý các công trình tồn đọng quyết toán...

Nhằm chuẩn bị tốt nhân sự đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ theo quy định.

Trong đó, chỉ đạo tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

Đến nay, việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và dự nguồn đảm bảo theo tinh thần Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Kết quả, có 391 hồ sơ đã hoàn thành thẩm tra, kết luận; trong đó cấp ủy đương nhiệm là 190 hồ sơ và dự nguồn là 201 hồ sơ.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp trên địa bàn, ông Nguyễn Công Khai - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh cho biết, 56/56 tổ chức đảng đã xây dựng đề cương chi tiết báo cáo chính trị; trong đó, 11/11 xã, thị trấn đã trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xin ý kiến góp ý về đề cương chi tiết báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, các địa phương cấp xã cũng đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ này gắn với chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ tới. Tương tự, các chi, đảng bộ cơ quan thuộc huyện đang triển khai củng cố, kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư và cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng dự thảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ đến; hỗ trợ cho các Đảng bộ cấp xã chỉ tiêu về kinh tế - xã hội để xây dựng báo cáo chính trị đại hội cấp mình...

“Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, tổ chức đăng ký phần việc, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Phú Ninh” - ông Khai nói.

Nguồn baoquangnam.vn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người