Cán bộ Tuyên giáo - những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng

Trong suốt chặng đường qua, kể từ khi thành lập 1/8/1930 đến nay, ngành Tuyên giáo của Đảng đã tròn 89 năm; cũng chừng đó thời gian, ngành tuyên giáo luôn có mặt trên mọi mặt trận, góp phần tô thắm cho trang sử của dân tộc thêm phần chói lọi trong cuộc kháng chiến cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Đối với tuyên giáo Phú Ninh, được thành lập vào năm 2005, từ đó đến nay đã 14 năm; đó là khoảng thời gian không phải là dài so với chặng đường xây dựng và phát triển của ngành tuyên giáo Đảng; nhưng trong chặng đường qua, cùng với nhịp độ phát triển của huyện, ngành tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình kiến thiết xây dựng huyện Phú Ninh.

Với phương châm "đi trước, đi cùng", ngành tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Mỗi chặng đường là những dấu ấn nhất định, trong suốt 14 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề có tính chiến lược lâu dài trên các lĩnh vực chính trị tư tưởng, lịch sử Đảng, khoa giáo, nông thôn mới...; cùng với việc tham mưu ban hành các nghị quyết chuyên đề, công tác tuyên giáo đã tổ chức tuyên truyền đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội; trong đó phải kể đến là sự chung tay trong xây dựng nông thôn mới. Năm 2009, xã Tam Phước vinh dự được Trung ương, tỉnh chọn là 01 trong 11 xã trong cả nước xây dựng thí điểm nông thôn mới; năm 2011, Trung ương tiếp tục chọn Phú Ninh là 01 trong 6 huyện của cả nước xây dựng điểm mô hình cấp huyện. Để tạo sự đồng thuận trong xã hội, làm thế nào để nhân dân nhận thức rằng đây là cuộc cách mạng ở nông thôn, chính mình là chủ thể và là người trực tiếp hưởng lợi trong quá trình ấy; công tác tuyên giáo đã mạnh dạn đổi mới công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, biên soạn tài liệu Hỏi- đáp để tuyên truyền trong nhân dân; phối hợp với ngành Văn hóa huyện xây dựng các kịch bản sân khấu hóa "Chuyện nhà nông", "Khởi sắc một vùng quê", "Chuyện nhà ông Tám" để tuyên truyền về nông thôn mới... biểu diễn đến 85/85 thôn. Với sự tích cực trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chung tay xây dựng huyện nông thôn mới; đến cuối năm 2015, huyện được công nhận huyện nông thôn mới. Không dừng lại ở kết quả đạt được, để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy phát động mô hình cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo và giúp thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị. Theo đó, Năm 2017, Huyện ủy Phú Ninh đã phát động toàn huyện triển khai thực hiện 02 mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; khối phố văn hóa, văn minh đô thị", mô hình "đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo" và mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất". Mục đích chính của việc thực hiện các mô hình này là nhằm hướng đến việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chung tay cùng huyện thực hiện tiêu chí giảm nghèo, duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới; đổi mới phong cách, tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực. Theo đó, trong năm 2017 và 2018, Huyện ủy đã phân công 61 tổ chức cơ sở đảng giúp 116 hộ nghèo và giúp 85 thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn hóa, văn minh đô thị.

d4351498b03c54620d2d

Nhiều chi bộ, cơ quan thực hiện hiệu quả mô hình "đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo"

Sau 02 năm triển khai thực hiện mô hình, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai giúp đỡ bằng những cách làm có hiệu quả, như: mua tặng heo, gà, bò và hỗ trợ kinh phí, vật liệu, công lao động làm chuồng để nuôi, khoan giếng nước; tặng ti vi, thiết bị gia dụng, máy xay nước mía, máy làm kẹo bông, máy gặt lúa, xin việc làm cho người lao động của hộ nghèo; hướng dẫn kỹ thuật làm vườn, chăn nuôi để tăng thêm thu nhập cho các hộ nghèo; giúp hộ nghèo về giống, phân, thuốc trừ sâu và thiết bị vật tư nông nghiệp; tư vấn các cơ chế, chính sách liên quan đến việc vay vốn, các chương trình cho vay ưu đãi lãi suất phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của gia đình..., Với những việc làm thiết thực, trong 02 năm (2017- 2018) đã giúp 78/116 hộ được phân công giúp đỡ thoát nghèo; trong năm 2019, tiếp tục tham mưu phân công 58 tổ chức cơ sở đảng giúp 58 hộ nghèo.

Đối với việc giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; các chi bộ, đảng bộ đã hỗ trợ thôn trong xây dựng kế hoạch, thực hiện các mô hình điểm; hỗ trợ thôn cây xanh, cây cảnh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn, khối phố; hỗ trợ sách, truyện tranh giúp thôn, khối phố xây dựng tủ sách; hỗ trợ đầu tư hệ thống loa phát thanh, tủ thuốc y tế; giúp thôn, khối phố làm đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, trang trí cổng nhà văn hóa thôn; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, các cơ chế phát triển sản xuất đến nhân dân... Với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã góp phần quan trọng giúp thôn hoàn thành một số tiêu chí trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị.

Các công trình đã được in ấn xuất bản

Các công trình đã được in ấn, xuất bản

Cùng với đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hơn 14 năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy biên soạn, in ấn, xuất bản, phát hành 03 tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1930-1954, giai đoạn 1954-1975, giai đoạn 1975-2015; 04 tập san "Phú Ninh- đất và người"; 01 tập tư liệu lịch sử "Cuộc đấu tranh ở Miếu Trắng-Chiên Đàn, ngã ba An Lâu và Chứng tích Khánh Thọ"; Kỷ yếu huyện Phú Ninh giai đoạn 2005-2015; tổ chức Hội thảo về Ao Lầy- Kỳ Thịnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Tổ chức thành công các hội thi, cuộc thi nhằm nâng cao truyền thống văn hóa, lịch sử: "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc thi tìm hiểu "Đảng bộ tỉnh Quảng Nam- 78 năm xây dựng và trưởng thành"; cuộc thi tìm hiểu "Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ huyện Phú Ninh- 80 năm xây dựng và trưởng thành"; cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015".... cuộc thi thuyết trình, thi phóng sự ảnh nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; cuộc thi tìm hiểu mối quan hệ đặc biệt hai nước Việt Nam- Lào và nhiều hoạt động thiết thực khác. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành lịch sử Đảng bộ giai đoạn 1930-1975; hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 1975-2015... duy trì thường xuyên việc biên soạn, in ấn, phát hành Bản tin nội bộ hàng tháng cấp phát đến từng chi bộ để phục vụ sinh hoạt.

Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng các tập thể đạt giải tại cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015

 Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng các tập thể đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015

Ghi nhận những đóng góp của Ban Tuyên giáo Huyện trong 14 năm qua, Huyện ủy, UBND tỉnh, UBND huyện đã công nhận và tặng những phần thưởng cao quý: Bằng khen UBND tỉnh, danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trong các năm năm 2007, 2009, 2011, 2012, 2016; ngoài ra, còn có giấy khen định kỳ, khen chuyên đề của huyện và của tỉnh. Tất cả đã tạo nên động lực để ngành Tuyên giáo của huyện tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt trên mặt trận chính trị, tư tưởng; góp phần cùng Đảng bộ tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới Phú Ninh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ huyện nói chung và ngành tuyên giáo nói riêng, bước vào giai đoạn cách mạng mới, công tác Tuyên giáo vừa đứng trước những thuận lợi cơ bản, vừa phải trực diện với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, nhanh chóng, nhiều chiều của tình hình thế giới; những diễn biến xung đột lợi ích ở biển Đông; những diễn biến khó lường của tình hình thời tiết, khí hậu... Mặt khác, các thế lực thù địch, cơ hội ra sức chống phá Đảng ta, nhất là trong thời gian chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là những yếu tố tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng và tâm trạng xã hội.

Trước thách thức và yêu cầu đặc ra đòi hỏi công tác tuyên giáo phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; toàn thể cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, đoàn kết, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ lãnh đạo và trực tiếp triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động theo sát tình hình, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin đa chiều, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, nâng cao trách nhiệm chính trị, tôn vinh và nhân rộng các nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm quý và cách làm hay, sáng tạo của các tập thể và cá nhân trong xây dựng và phát triển Phú Ninh vì mục tiêu cao đẹp "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" .

Thực hiện có hiệu việc nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội, kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết tốt những phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, an ninh tư tưởng, văn hóa, trật tự an toàn xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập huyện Phú Ninh, các sự kiện lớn của tỉnh và đất nước trong thời gian đến.

Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và thực tiễn đời sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch - vững mạnh, quê hương Phú Ninh ngày càng phát triển phồn vinh.

Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo nhìn lại chặng đường đã qua, tăng thêm niềm tin, lòng tự hào, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí công tác của mình, nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh toàn diện, mạnh mẽ về nội dung và phương thức tuyên truyền, nắm tình hình, xử lý nhanh, nhạy, kịp thời những vấn đề về tư tưởng; chủ động, sáng tạo trong mọi tình huống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người