Hội nghị Huyện ủy lần thứ 27

Ngày 04/7/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 27 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân đạt 22.858,2/21.783 tấn, tăng 7,17 tấn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.082 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ; thu hút được 06 doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện. Giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt 71,3 tỷ đồng, bằng 53% dự toán tỉnh giao, 47% dự toán huyện giao. Hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

HNHU

Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả; tổ chức gặp mặt biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và tổng kết khen thưởng cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015; hoàn thành biên soạn tập sách "Những bông hoa dâng Bác"; thẩm định công trình lịch sử Đảng bộ xã Tam Phước giai đoạn 1975-2015; mở 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị với số lượng 709 học viên; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), cụ thể: lãnh đạo hoàn thành việc sắp xếp các thôn, khối phố (từ 85 thôn, khối phố giảm xuống còn 51 thôn, khối phố) và củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, các chức danh ở thôn, khối phố, chi hội đoàn thể sau khi sáp nhập, hợp nhất; xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp các hội quần chúng trên địa bàn huyện, đề án điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; đề án hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm phát triển quỹ đất, Đội quản lý trật tự xây dựng huyện; triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMT TQVN huyện,... Triển khai đạt kết quả việc đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được chú trọng thực hiện đạt nhiều kết quả.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đới với đồng chí Phan Thanh Thám - HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy và đồng chí Lê Văn Ninh - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện với cùng số phiếu đồng ý 33/34, đạt tỷ lệ 97,06%.

Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người