Phú Ninh bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy Đảng

Trong thời gian 2 ngày (28 và 29.5), Huyện ủy Phú Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy đảng năm 2019. Tham dự có hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các Đảng ủy, cán bộ các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, cán bộ văn phòng Đảng ủy, HĐND, UBND các địa phương và các Đảng bộ trực thuộc.

Tại đây các đại biểu được tập huấn nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, sử dụng phần mềm quản lý và điều hành công việc trên Internet. Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy, công tác thông tin phục vụ cấp ủy. Công tác phục vụ hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Công tác xây dựng các văn bản cấp ủy; thể thức, kỹ thuật trình bày và thẩm quyền ban hành văn bản của Đảng. Công tác tài chính, lưu trữ của Đảng.

taphuan

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm giúp đội ngũ lãnh đạo các Đảng ủy, cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin quản lý, điều hành, hiểu biết hơn về công tác xây dựng Đảng để tham mưu, giúp việc cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, tăng cường vai trò và hiệu quả lãnh đạo của Đảng.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người