Phú Ninh (Quảng Nam): Khẳng định vai trò của Mặt trận

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, qua đó góp phần quan trọng trong việc xây dựng phát triển mọi mặt của huyện.

image002 copy copy copy copy

Đường về xã Tam Đại, huyện Phú Ninh.

Ông Đặng Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Ninh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các nội dung và phương thức vận động, tập hợp nhân dân đã được tăng cường và mang lại kết quả thiết thực trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nâng cao đời sống của người dân, giữ vững ổn định trật tự xã hội của địa phương.

Huyện Phú Ninh đã đạt huyện nông thôn mới. 5 năm qua, cùng với nguồn đầu tư của Nhà nước, Mặt trận từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động, hiến hàng ngàn mét vuông đất, giải phóng mặt bằng và tháo dỡ nhiều vật liệu kiến trúc để xây dựng đường giao thông, kênh mương, lắp đặt điện chiếu sáng, sửa chữa và nâng cấp các thiết chế văn hóa, chỉnh trang bố trí lại vườn, nhà, chuồng trại theo hướng đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp với tổng kinh phí trên 34,2 tỷ đồng. Đã bê tông hóa trên 304 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; kiên cố hóa trên 190 km kênh mương nội đồng; lắp đặt trên 56 km đường điện thắp sáng đường quê; sửa chữa và nâng cấp các thiết chế văn hóa ở cơ sở...

Nguồn Quỹ "Vì người nghèo" huyện đã vận động trên 5 tỷ đồng, đã sửa chữa 201 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, 373 cháu được hỗ trợ học tập, 265 người được hỗ trợ khám chữa bệnh, 111 hộ được trợ giúp sản xuất và nhiều hình thức chăm lo khác; Nguồn Quỹ Cứu trợ đã tiếp nhận trên 4 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 142 nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt; hỗ trợ 44 hộ gia đình có người bị nạn, hỗ trợ 1.525 đối tượng khó khăn đột xuất do thiên tai gây ra.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được khơi dậy mạnh mẽ, nhiều hình thức vận động giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống một cách thiết thực như: Nuôi dưỡng cụ già neo đơn; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, tặng xe đạp, xe lăn, xe lắc và trợ cấp học bổng cho trẻ em nghèo học giỏi, xây dựng và sửa chữa nhà tình thương với tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.

Mặt trận từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tiếp nhận, phân phối, tiền hàng cứu trợ bão lụt trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà, người bị nạn, khó khăn đột xuất do thiên tai gây ra. Toàn huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2018 chỉ còn 2,45%, cận nghèo 1,94% hộ.

Việc thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây", "Đền ơn đáp nghĩa" và các phòng trào như "Xã hội học tập, đơn vị học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập"; Phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư"; Thực hiện "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội" và nhiều phong trào, mô hình khác đã được triển khai thực hiện đạt hiệu quả rất tốt.

Chính vì làm tốt vai trò Mặt trận trong nhiệm kỳ qua, có nhiều khu dân cư tiêu biểu, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, các mô hình, phong trào... được biểu dương, tôn vinh và tạo sự lan tỏa mạnh trong xã hội.

Ông Đặng Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Phú Ninh cho biết: Có được kết quả tốt trong nhiệm kỳ qua chính là nhờ sự lãnh đạo của các cấp ủy, điều hành của chính quyền, sự đóng góp của toàn dân, Cùng với đó, hoạt động phối hợp của MTTQ huyện và các xã, thị trấn nên đã tạo được sự thống nhất hành động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. MTTQ Việt Nam các cấp đã không ngừng được củng cố về phương thức hoạt động phù hợp thực tiễn, bám sát cơ sở để triển khai các phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả như mong muốn.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người