Hội nghị sơ kết các mặt công tác quý I năm 2019

Chiều ngày 27/3/2019, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 26 nhằm sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện quý I năm 2019. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 3 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tập trung chỉ đạo quyết liệt hoàn thành việc sắp xếp, ra mắt các thôn, khối phố sau khi sáp nhập, hợp nhất; thông qua đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện; lãnh đạo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự Đại hội Mặt trận TQVN cấp cơ sở và Đại hội Mặt trận TQVN cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024; triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch UBMT TQVN huyện. Đăng ký với tỉnh xây dựng xã Tam Thái đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tam Phước đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào năm 2020; trình Tỉnh phê duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh. Trong quý I đã có 03 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 22 đảng viên. Ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện...

hu1

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thông tin một số nội dung mới trong hoạt động của Tỉnh ủy trong quý I năm 2019; đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong việc lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện quý I năm 2019; đồng thời chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong quý II tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành ít nhất 60% các chỉ tiêu Nghị quyết cấp ủy đề ra từ đầu năm. Trong đó, tập trung chỉ đạo tốt sản xuất vụ Hè - Thu gắn với phòng, chống dịch bệnh cây trồng, con vật nuôi; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất; đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân các nguồn vốn; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản; thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, công tác xét thi tốt nghiệp các cấp học, công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 18, 19 theo Kế hoạch đề ra, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, chú trọng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của tỉnh; chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn; thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, không để xảy ra điểm nóng.

hu2

Hội nghị cũng giành thời gian để chia tay đồng chí Nguyễn Văn Dõng, Ủy viên Ban Thường vụ, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nghỉ hưu từ ngày 01/4/2019 và đồng chí Lê Hữu Hoa, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện chuyển công tác.

Vân Anh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người