Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019

Sáng ngày 13/3/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị Huyện ủy phiên nội bộ để tiến hành lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt huyện giai đoạn 2015-2020, 2016-2021 và 2020-2025, 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Xuân Chính – Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị.

HU

Tại Hội nghị, sau khi chủ trì Hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung hội nghị; lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung liên quan bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch và phát danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị trình ra Hội nghị kèm theo thông tin về cán bộ. Các đồng chí dự hội nghị đã tiến hành nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt huyện giai đoạn 2015-2020, 2016-2021 và 2020-2025, 2021-2026.

Sau các Hội nghị trên, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp thảo luận, quyết định và phê duyệt danh sách nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy theo thẩm quyền phân cấp; đồng thời báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 15/3/2019.

Văn Ba – Hoài Thanh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người