SỰ THẬT LỊCH SỬ

Sau hơn 40 năm kể từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nước nhà, Trung ương Đảng tiếp tục chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương để làm tư liệu tuyên truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đây là một chủ trương hợp với ý Đảng và lòng dân. Trong quá trình sưu tầm tư liệu lịch sử giai đoạn 1975 – 2015 để biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn huyện Phú Ninh và thành phố Tam Kỳ hiện nay cũng như làm tư liệu để thẩm định khoa học các công trình lịch sử giai đoạn này, nhận thấy tư liệu khá phong phú, nhân chứng lịch sử còn khá minh mẫn và đã cung cấp nhiều tư liệu lịch sử quý báu. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến trái chiều về thời gian và sự kiện lịch sử chia tách, sáp nhập huyện và xã của huyện Bắc Tam Kỳ và thị xã Tam Kỳ trong năm 1975, cách đây hơn 40 năm.

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn sự kiện này, người viết bài này đã quyết tâm đi tìm tư liệu để làm minh chứng về sự thật sự kiện trên, như sau: Theo Quyết định số 04/QĐ ngày 27/6/1975 của Ủy ban nhân dân cách mạng (UBNDCM) tỉnh Quảng Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Bốn ký, Điều 1"Chuẩn y việc giải thể xã Kỳ Mỹ, lấy thôn 4 sáp nhập vào xã Kỳ Bình, thôn 1,2,3 sáp nhập vào xã Kỳ Lý, thôn 5,6,7 sáp nhập vào xã Kỳ An". Điều 2 "Ủy ban nhân dân cách mạng xã Kỳ Mỹ họp công bố quyết định này, sắp xếp bàn giao cán bộ, tài chính và các thôn nói trên cho các xã Kỳ Bình, Kỳ Lý, Kỳ An kể từ ngày ký quyết định này. Điều 3 "Uỷ ban nhân dân cách mạng huyện Bắc Tam Kỳ, xã Kỳ Mỹ, xã Kỳ Bình, xã Kỳ Lý, Kỳ An và phòng tổ chức cán bộ của UBNDCM tỉnh Quảng Nam thi hành quyết định này".

anh1

anh2

Đến ngày 25/7/1975, sau gần một tháng UBND cách mạng thị xã Tam Kỳ ban hành Quyết định tạm thời số 02 ngày 25 tháng 7 năm 1975 về thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng xã, phường mới do Phan Bá Cung ký. Theo đó, UBND xã Tam Phước gồm có: Ông Lê Văn Tỵ - Chủ tịch; ông Nguyễn Quế - Phó chủ tịch; ông Trương Văn Sơn- ủy viên phụ trách an ninh; ông Đoàn Niệm - ủy viên phụ trách văn xã; ông Nguyễn Văn Tường - ủy viên phụ trách chính trị viên xã đội; ông Phan Châu Như - ủy viên phụ trách thường trực ủy ban xã và ông Vương Văn Tạo - ủy viên phụ trách kinh tế tài chính xã. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Như vậy theo nội dung quyết định của UBND cách mạng tỉnh Quảng Nam và Quyết định của UBND cách mạng thị xã Tam Kỳ nêu trên để làm căn cứ: Thứ nhất, xác định xã Kỳ Mỹ giải thể ngày 27 tháng 6 năm 1975 và ngày 27 tháng 6 năm 1975 huyện Bắc Tam Kỳ vẫn chưa sáp nhập vào thị xã Tam Kỳ. Thứ hai, xã Kỳ An được đổi tên thành xã Tam Phước từ ngày 25 tháng 7 năm 1975 và trực thuộc thị xã Tam Kỳ. Trong khi chưa tìm thấy quyết định sáp nhập huyện Bắc Tam Kỳ vào thị xã Tam Kỳ thì từ những sự thật lịch sử nêu trên, có thể xác định huyện Bắc Tam Kỳ nhập vào thị xã Tam Kỳ trong khoảng thời gian trước ngày 25 tháng 7 năm 1975 và sau ngày 27 tháng 6 năm 1975. Đây là một trong những tư liệu quý còn lưu lại sau hơn 40 năm, làm bằng chứng để tạo sự thống nhất cao trong phản biện lịch sử một cách lôgic và khoa học./.

Trương Thành

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người