Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái – Tam Đại giai đoạn 1975-2015

Sáng ngày 3/11, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tam Thái, Tam Đại tổ chức hội thảo Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái – Tam Đại giai đoạn 1975 – 2015.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ hai xã giai đoạn 1975 - 2015; thảo luận giữa chủ biên với nhân chứng lịch sử nhằm làm rõ một số nội dung chưa rõ, tạo sự thống nhất chung. Qua thảo luận có hơn 10 lượt ý kiến tham gia tại hội trường và nhiều ý kiến tham gia gửi bằng văn bản đến Ban chỉ đạo, Ban biên tập. Kết thúc hội thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với bản thảo và đánh giá cao quá trình quá trình sưu tầm, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo của cấp ủy lưu trữ tại địa phương, các tài liệu thống kê, tài liệu tham khảo liên quan; đặc biệt là trực tiếp gặp gỡ các nhân chứng lịch sử địa phương giai đoạn 1975-2015. Ban chỉ đạo, ban biên tập, chủ biên nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia tại hội thảo, giải trình các ý kiến chưa rõ, khác nhau và tạo sự thống nhất cao. Ban chỉ đạo, Ban biên tập sẽ tiếp tục hoàn chỉnh để tổ chức hội thảo lần thứ 2; đồng thời dự kiến phát hành tập sách vào dịp 3/2/2019.

Thanh Sơn

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người