Công bố Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

Ngày 01/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh đối với đồng chí Huỳnh Xuân Chính. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020 và tặng hoa chúc mừng.

pbt1

Trước đó, vào ngày 16/10/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị bầu đồng chí Huỳnh Xuân Chính giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy với số phiếu đạt tỷ lệ 100%. Theo đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 130-TTr/HU, ngày 17/10/2018 về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và quyết định chuẩn y đồng chí Huỳnh Xuân Chính giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Lê Văn Dũng chúc mừng đồng chí Huỳnh Xuân Chính được tín nhiệm bầu vào cương vị mới và mong muốn thời gian đến đồng chí tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng giao phó.

pbt2

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Huỳnh Xuân Chính cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với bản thân và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành thực hiện quy trình công tác cán bộ bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.

Văn Ba

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người