Huyện ủy Phú Ninh sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 16/10/2018, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị sơ kết các mặt công tác 9 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác những tháng còn lại năm 2018. Đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức triển khai các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Huyện Phú Ninh đã trình tỉnh thống nhất kế hoạch và bố trí nguồn vốn xây dựng huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2020. Chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí xã NTM, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Trình tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030. Sản xuất nông nghiệp năng suất và sản lượng đảm bảo kế hoạch. Giá trị sản xuất CN-TTCN, TM-DV 9 tháng đạt 1.467 tỷ đồng, bằng 75,6% kế hoạch, tăng 19,76%. Tổng thu ngân sách đạt khá. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 12/16 công trình chuyển tiếp, 06 công trình trong kế hoạch 2018 và khởi công 29/34 công trình mới. Hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt. Quốc phòng, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hoàn thành diễn tập chiến đấu cấp huyện và chiến đấu phòng thủ xã Tam An, Tam Đại, Tam Lộc. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai thực hiện. Hoàn thành biên soạn tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015. Tập trung lãnh đạo triển khai các Kế hoạch, Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, khóa XII. Trong 9 tháng, cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy đã tiến hành 95 cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên. Qua kiểm tra đã xử lý 05 tổ chức đảng và 08 đảng viên vi phạm. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tập trung; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các mô hình điển hình dân vận khéo...

huyenuyhn

Toàn cảnh Hội nghị Huyện ủy lần thứ 24

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo quyết liệt như: triển khai nâng chuẩn, tiến độ triển khai công trình, giải ngân nguồn vốn NTM, khu dân cư NTM kiểu mẫu chậm. Nợ xây dựng NTM của các xã còn nhiều; vị trí, vai trò của người dân trong xây dựng NTM chưa được phát huy. Triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp chưa đạt yêu cầu. Thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Tiến độ triển khai các công trình XDCB, kế hoạch BTH GTNT chậm, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, môi trường chưa tốt. Công tác tuyên truyền các ngày lễ ở một số địa phương chưa đảm bảo; giải pháp giảm nghèo chưa mạnh. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn phức tạp. Việc dự báo, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đề xuất các biện pháp xử lý một số vấn đề phát sinh liên quan có lúc, có nơi chưa kịp thời. Chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy cơ sở, chi bộ chưa được nâng lên. Một số đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật, bị xử lý xóa tên đảng viên...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà huyện nhà thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2018. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các vấn đề tồn đọng, tập trung lãnh đạo đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018; chuẩn bị có chất lượng kế hoạch công tác năm 2019. Theo đó, trong quý IV/2018, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tổ chức các hội nghị chuyên đề về nông thôn mới, chương trình giảm nghèo; bàn giải pháp và đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể xử lý các tồn tại kéo dài trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đất đai, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Hoàn thành việc quyết toán các công trình tồn đọng và tập trung trả nợ trong xây dựng NTM. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Có giải pháp quyết liệt đảm bảo thu đạt và vượt kế hoạch ngân sách năm 2018. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện...

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh đã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, có 38/38 phiếu đồng ý bầu đồng chí Huỳnh Xuân Chính - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020, đạt tỷ lệ 100%.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người