Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Thiết thực lập thành tích chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; sáng ngày31/8, tại làng Tây Lộc, xã Tam Lộc, Huyện ủy – HĐND-UBND- UBMTTQVN huyện Phú Ninh tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Tam Kỳ là một trong những địa điểm địch đánh phá vô cùng ác liệt. Từ năm 1961 đến năm 1975, để thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh, đế quốc Mỹ đã dùng nhiều âm mưu, thủ đoạn và vũ khí hiện đại nhằm đánh phá phong trào cách mạng của nhân dân ta. Để đối phó với âm mưu của địch, thực hiện Quyết định của Khu ủy khu V, đầu tháng 4 năm 1963, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định chia huyện Tam Kỳ thành ba đơn vị hành chính: Thị xã Tam Kỳ, huyện Nam Tam Kỳ và huyện Bắc Tam Kỳ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo.

hu1

ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh trao Bằng công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh  cho lãnh đạo xã Tam Lãnh,, Tam Lộc.

Kể từ khi thành lập huyện Bắc Tam Kỳ (năm 1963 đến 1975), Huyện ủy đã nhiều lần di chuyển địa điểm đứng chân của cơ quan Huyện ủy. Trong các địa điểm mà Huyện ủy Bắc Tam Kỳ đứng chân, đầu tiên là tại xã Kỳ Quế, nay là xã Tam Lãnh và địa điểm cuối cùng tại xã Kỳ Phước, nay là xã Tam Lộc - đây cũng là điểm đứng chân lâu nhất. Tại các địa điểm này, huyện Bắc Tam Kỳ đã tổ chức 07 kỳ Đại hội, trong đó có 04 kỳ Đại hội được tổ chức tại xã Kỳ Quế, 02 lần tại xã Kỳ Phước và 01 lần tại xã Kỳ Ngọc. Các kỳ Đại hội diễn ra tại xã Kỳ Quế và xã Kỳ Phước có ý nghĩa quan trọng mang tính quyết định đến sự thắng lợi của phong trào cách mạng trên địa bàn huyện. Tại đây, Đảng bộ huyện Bắc Tam Kỳ đã đề ra những sách lược, chiến lược quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc chiến tranh nhân dân; trọng tâm là giáo dục, giác ngộ, vận động tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị, binh địch vận, xây dựng thực lực cách mạng; thực hiện chiến lược đấu tranh hai chân ba mũi giáp công; qua đó lãnh đạo quân và dân huyện Bắc Tam Kỳ giành những thắng lợi quan trọng trên mặt trận quân sự như: Chiến thắng Cẩm Khê tháng 12/1965, chiến thắng Ao Lầy – Kỳ Thịnh tháng 8/1967,... góp phần cùng với cả tỉnh, cả nước làm phá sản các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Lê Đức Dũng - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tam Kỳ phát biểu tại buổi Lễ

Ông Lê Đức Dũng - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tam Kỳ phát biểu tại buổi Lễ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh đã trao Bằng công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đại diện lãnh đạo xã Tam Lãnh và Tam Lộc.

IMG20180831091515

Ông Lê Đức Dũng - Nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Tam Kỳ phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Huỳnh Thuận)

Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ tại xã Kỳ Quế, Kỳ Phước nay là xã Tam Lộc, Tam Lãnh huyện Phú Ninh là một địa chỉ đỏ có giá trị lịch sử to lớn trong kháng chiến chống Mỹ. Căn cứ được công nhận xếp hạng di tích cấp tỉnh là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Như vậy, hiện nay trên địa bàn huyện Phú Ninh đã có 5 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 22 di tích xếp hạng cấp tỉnh và hơn 20 địa điểm di tích đã được bảo vệ, từng bước lập hồ sơ công nhận di tích các cấp để phát huy giá trị lịch sử của địa phương.

Kim Thạch – Ngọc Hiển

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người