Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW

Sáng ngày 28-6-2018, Huyện ủy Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 23 nhằm sơ kết tình hình thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy đến dự và có phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đề ra. Đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển thị trấn Phú Thịnh đạt được những kết quả nhất định, đã phê duyệt kế hoạch nâng chuẩn các tiêu chí NTM năm 2018 ở 10/10 xã và phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ở 09/10 thôn bổ sung đạt chuẩn vào năm 2020. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năng suất và sản lượng tăng so với cùng kỳ; hoạt động CN-TTCN, TM-DV phát triển ổn định, trong 6 tháng đầu năm có 07 dự án đăng ký đầu tư trên địa bàn huyện; công tác quy hoạch, đầu tư XDCB, Tài nguyên - Môi trường được tập trung thực hiện; thu ngân sách đạt khá. Hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt, công tác chăm lo đời sống, đảm bảo an sinh xã hội, chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách được thực hiện kịp thời, hoàn thành việc sửa chữa, xây mới 82/272 nhà ở cho người có công cách mạng theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; chất lượng giáo dục được giữ vững; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện đảm bảo. Tình hình quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có nhiều chuyển biến. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng.

Quang canh HN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền - UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thông tin một số nội dung hoạt động của Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm trên các lĩnh vực; đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Phú Ninh trong lãnh đạo thực hiện các mặt công tác của Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung quyết liệt thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra từ đầu năm gắn với việc chuẩn bị các điều kiện cho kế hoạch năm 2019 và chủ động, tích cực phòng, chống thiên tai thời gian đến. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ Hè - Thu, phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ; quản lý, khai thác rừng, tài nguyên khoáng sản; hoàn thành tiến độ giải ngân; thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tập trung chuẩn bị năm học mới; chủ động nắm tình hình, xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, chú trọng công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo chủ trương của tỉnh; chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến xã, thị trấn.

DC Nguyen Ngoc Truyen phat bieu chi dao HN

Đồng chí Nguyễn Ngọc Truyền, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Thạnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm và chỉ ra những thách thức đặt ra đối với toàn Đảng bộ huyện trong 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở bám sát Nghị quyết, chương trình công tác của Huyện ủy, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2018; theo đó, trọng tâm là chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, kế hoạch nâng chuẩn nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung kiến nghị với tỉnh tháo gỡ những khó khăn trong công tác khai thác quỹ đất tại địa phương; rà soát, đẩy mạnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ đạo xử lý những tồn đọng trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản; thực hiện các chỉ tiêu trên lĩnh vực văn hóa - xã hội gồm lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác người có công cách mạng, công tác giảm nghèo; tập trung công tác quốc phòng - an ninh, không để xảy ra phức tạp; lãnh đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy; tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, cán bộ, đảng viên; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng được giao từ đầu năm.

DC Nguyen Phi Thanh tang giay khen cho 6 tap the

DC Nguyen Phi Thanh tang giay khen cho 05 ca nhan

Đ/c Nguyễn Phi Thạnh tặng giấy khen cho 06 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW,

Chiều cùng ngày, Hội nghị tiếp tục với những nội dung: công bố Quyết định số 895-QĐ/TU, ngày 07-6-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" và thông qua Chương trình của Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27-02-2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 06 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của BCH Trung ương (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới".

Vân Anh – Văn phòng Huyện ủy Phú Ninh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người