Ông Nguyễn Phi Thạnh giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Ninh

Ngày 25.5, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 22 để bầu cử chức danh Bí thư Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phan Thanh Thiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đến dự hội nghị.

Tại hội nghị có 37/40 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có mặt (03 đồng chí vắng có lý do) đã tiến hành bỏ phiếu. Kết quả có 37 phiếu đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Phi Thạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, đạt tỷ lệ 100%.

bo phieu bau bi thu

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bỏ phiếu bầu Bí thư Huyện ủy

Trước đó, ngày 18.5 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Công văn số 1909-CV/BTCTU thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh. Nội dung nêu rõ: theo đề nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh tại Tờ trình số 105-TTr/HU, ngày 19-4-2018 về việc đề nghị giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 348- TTr/BTCHU, ngày 18-5-2018 về công tác cán bộ. Căn cứ Quyết định số 2147-QĐ/TU và Quyết định số 2148-QĐ/TU, ngày 14-01-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; Công văn số 897-CV/TU ngày 11-8-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Trong phiên họp ngày 18.5.2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tiêu chuẩn, điều kiện, kết quả thực hiện quy trình nhân sự, đã thảo luận và biểu quyết thống nhất cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Ninh bầu đồng chí Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện, kết quả 37/37 phiếu thống nhất, đạt tỷ lệ 100%.

Ngọc Lâm – Chánh Văn phòng Huyện ủy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người